Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 27 Δεκεμβρίου

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες

Γιορτή (Pixabay)

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου σήμερα και τιμάται ο Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και ο Άγιος  Μαυρίκος ο μάρτυρας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρίς, Μαυρικία, Μαυρίκα *
  • Στέφανος, Στέφος, Στέφας, Στεφανής, Στεφανία, Στέφη, Στεφάνα, Στεφανιώ, Στεφανίτσα, Στεφανή, Στέφα

* Υπάρχει και άλλη γιορτή με αυτό το όνομα.