ΣΩΤΗΡΑ: Ημερίδα για την “έξυπνη” πατατοκαλλιέργεια

Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων πιλοτικού έργου «Δίκτυο πατατοκαλλιεργητών για την αξιοποίηση συστημάτων έξυπνης γεωργίας» από Ευρωαγροτικό στη Σωτήρα

photo 3 exclusive, Γεωργία, Ευρωαγροτικός, Πατάτες, Πατατοπαραγωγοί

Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων πιλοτικού έργου «Δίκτυο πατατοκαλλιεργητών για την αξιοποίηση συστημάτων έξυπνης γεωργίας» από Ευρωαγροτικό

Ο Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου διοργανώνει ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του πιλοτικού έργου «Δίκτυο πατατοκαλλιεργητών για την αξιοποίηση συστημάτων έξυπνης γεωργίας» το οποίο χρηματοδοτείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας & Αμμοχώστου, Μέτρο 19 – LEADER «Δράσεις Συνεργασίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα πειραματικών εφαρμογών με συστήματα έξυπνης γεωργίας για τη διαχείριση της άρδευσης και της φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια της πατάτας. Οι πειραματικές εφαρμογές έχουν γίνει τόσο από ερευνητές σε ελεγχόμενες συνθήκες παραγωγής όσο και σε καλλιέργειες πατατών στις οποίες οι παραγωγοί συμμετείχαν ακολουθώντας τις συνήθεις καλλιεργητικές πρακτικές τους.

Η Έξυπνη Γεωργία συνδυάζει σύγχρονες τεχνολογίες, αισθητήρες και δεδομένα για να βελτιστοποιήσει υπάρχουσες αγροτικές δραστηριότητες, μειώνοντας το ρίσκο και παράλληλα αυξάνοντας την ποιότητα και την απόδοση των αγροτικών προϊόντων. Επιπλέον δίνει νέες και καινοτόμες δυνατότητες στους αγρότες όπως η παρακολούθηση δεδομένων σχετικά με τον αγρό τους σε πραγματικό χρόνο για την άμεση και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 – 7.30 μ.μ. στο Κέντρο Κοινωνικών Παροχών Δήμου Σωτήρας (απέναντι από Δημαρχείο Σωτήρας) και είναι ανοικτή στο κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο 99653566.

Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Έντιμης Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρ. Μαρίας Παναγιώτου.