8 Μύθοι για τις Μαθησιακές Δυσκολίες και η Πραγματικότητα

Μύθος 1: Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν χαμηλό δείκτη νοημοσύνης.

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν τουλάχιστον «φυσιολογικό» δείκτη νοημοσύνης ενώ κάποια παιδιά έχουν «υψηλό» δείκτη νοημοσύνης.

 Μύθος 2: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν αποτελούν ειδική εκπαιδευτική ανάγκη.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν είναι δημιούργημα των επιστημών. Τελευταίες έρευνες έδειξαν νευρολογικής φύσεως διαφορές στη λειτουργία του εγκεφάλου των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Μύθος 3: Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες δεν μπορούν να μάθουν.

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες μπορούν όχι μόνο να μάθουν, αλλά και να προχωρήσουν σε ακαδημαϊκές σπουδές. Αυτό που σίγουρα χρειάζονται είναι εξατομικευμένη εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών τους.

Μύθος 4: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς διδασκαλίας.

Ένα παιδί έχει Μαθησιακές Δυσκολίες όχι λόγω ακατάλληλης διδασκαλίας αλλά λόγω εγγενών δυσκολιών. Είναι διαφορετικές οι δυσκολίες στη μάθηση από τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Εάν όμως το πρόγραμμα διδασκαλίας είναι το κατάλληλο θα είναι εφικτή η διευκόλυνση της μαθησιακής ετοιμότητας του παιδιού.

Μύθος 5: Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες  είναι απλά τεμπέληδες.

Υπάρχει η εντύπωση ότι οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι τεμπέληδες και αδιάφοροι, γεγονός που δεν είναι αληθές. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες  χρειάζονται επιπλέον χρόνο για να μπορέσουν να  διεκπεραιώσουν μια εργασία και συχνά δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες γιατί φοβούνται μια νέα αποτυχία.

Μύθος 6: Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα μόνο στα μαθήματα του σχολείου

Οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες οδηγούν στην ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δυσκολιών των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Μύθος 7: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες ξεπερνιούνται με τον καιρό. 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν εξαφανίζονται με το χρόνο απλά εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο και ένταση σε κάθε ηλικία.

Μύθος 8:  Οι Μαθησιακές Δυσκολίες θεραπεύονται με τον καιρό

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν διαρκή και μόνιμη συνθήκη. Υπάρχουν ωστόσο προγράμματα και μέθοδοι που διευκολύνουν και βελτιώνουν τη μαθησιακή ικανότητα των παιδιών αν αποταθείτε στους κατάλληλους ειδικούς έγκαιρα.

Μαρία Στάθη – Ειδική Παιδαγωγός