Κυκλοφόρησε η Έκθεση «Διάλογοι Αμμοχώστου»

Πρόκειται για μια προσπάθεια να έρθουν μαζί άτομα από τις δύο κοινότητες για να συζητήσουν τα προβλήματα και τις μελλοντικές προοπτικές της Αμμοχώστου

«Η Αμμόχωστος, ως μέσο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και καταλύτης αλλαγών, είναι καθοριστική στη διαδικασία επίτευξης μιας ειρηνικής, δίκαιης και συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού προβλήματος.»

Τον Ιανουάριο του 2020 η δικοινοτική οργάνωση “Κυπριακός Ακαδημαϊκός Διάλογος” (Cyprus Academic Dialogue/ CAD), ανέλαβε την πρωτοβουλία διεξαγωγής ενός νέου έργου μέσω της μεθόδου των διαβουλεύσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων, για την Αμμόχωστο. Κεντρικός στόχος ήταν να έρθουν μαζί άτομα από τις δύο κοινότητες για να συζητήσουν τα προβλήματα και τις μελλοντικές προοπτικές της Αμμοχώστου. Η Έκθεση για τους «Διαλόγους Αμμοχώστου» έχει μόλις κυκλοφορήσει.

Επιστημονικός υπεύθυνος για το έργο ήταν ο δρα. Μιχάλης Σ. Μιχαήλ και η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου της Αυστραλίας, καθώς και το Ίδρυμα Friedrich Ebert Stiftung (FES) στην Κύπρο. Το έργο έφερε μαζί μέλη των ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών δημοτικών αρχών της Αμμοχώστου, καθώς και μέλη του δημοτικού συμβουλίου της Δερύνειας, μαζί με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο έναν εποικοδομητικό και αμοιβαία επωφελή διάλογο. Περιέλαβε δύο ενδο-κοινοτικές και δύο δια-κοινοτικές διαβουλεύσεις.

Οι «Διάλογοι Αμμοχώστου» ήταν αποτέλεσμα της διαπίστωσης ότι οι απόψεις και ανησυχίες των τοπικών κοινοτήτων της Αμμοχώστου φαίνεται να αγνοούνται, να παραγνωρίζονται ή να παρερμηνεύονται, εντός του πλαισίου της κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Σαν αποτέλεσμα σημαντικά και σύνθετα ζητήματα – για την επανένωση, την ομοσπονδία, τις δικοινοτικές σχέσεις, τις τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς σχέσεις, την ασφάλεια και το διαχωρισμό – καταλήγουν να αντιμετωπίζονται μέσα από έναν διχαστικό διάλογο που επικεντρώνεται στις ανταγωνιστικές πλειοψηφίες, την πολιτική της συμπερίληψης και τη νομιμοποίηση της αίσθησης του ανήκειν.

Στόχος των Διαλόγων της Αμμοχώστου ήταν να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εμπλακούν με τις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες της Αμμοχώστου σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, να βελτιώσουν την κατανόηση της ευρύτερης περιοχής της Αμμοχώστου και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικών κοινοτικών προτάσεων. Ένα από τα κύρια ερωτήματα των συζητήσεων ήταν το κατά πόσο η δημόσια πολιτική της επανένωσης και της συμφιλίωσης επηρεάζονται αρνητικά από τις επίσημες προσεγγίσεις της εθνοτικής διένεξης στην Κύπρο.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης της μελέτης, ο Κυπριακός Ακαδημαϊκός Διάλογος /CAD θα ήθελε να ευχαριστήσει δημόσια όλους όσους πήραν μέρος στις τέσσερεις δραστηριότητες, τα τρία δημοτικά συμβούλια για τη στήριξη που έδωσαν στην προσπάθεια, τον Ύπατο Αρμοστή της Αυστραλίας κ. Samuel Beaver και το προσωπικό της Αρμοστείας, καθώς και το διευθυντή του Ιδρύματος FES καθηγητή Hubert Faustman και το προσωπικό του ιδρύματος, και τέλος τον επιστημονικό υπεύθυνο και συγγραφέα της Έκθεσης, δρα Μιχάλη Σ. Μιχαήλ, μαζί με τους δύο βοηθούς του.

Πηγή: ΚΥΠΕ