ΟΗΕ: Έπαναβεβαιώθηκαν τα ψηφίσματα για Αμμόχωστο

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, επαναβεβαίωσε τα ψηφίσματα 550 και 789 για την Αμμόχωστο, την Τετάρτη (9/10).

Η απόφαση για επαναβεβαίωση των σχετικών ψηφισμάτων, λήφθηκε κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε την 1η Οκτωβρίου, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ, Αντρέας Μαυρογιάννης.

Η διπλωματική κίνηση της Λευκωσίας, να ζητήσει και να επιτύχει επαναβεβαίωση των 550 και 789 από το Συμβούλιο Ασφαλείας, ήρθε στη σκιά των τουρκικών σχεδιασμών, για παράνομη διάνοιξη και εποικισμού της περίκλειστης πόλης της Αμμόχωστου.

Ψήφισμα 550

Το ψήφισμα 550 υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 11 Μαΐου 1984 και αναφέρει τα εξής:

Το Συμβούλιο Ασφαλείας,

Αφού μελέτησε την κατάσταση στην Κύπρο, ύστερα από αίτημα της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Αφού άκουσε τη δήλωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα (S/16519),

Υπενθυμίζοντας τα ψηφίσματα του 365(1974), 367(1975), 541(1983) και 544(1983),

Εκφράζοντας βαθιά λύπη για τη μη εφαρμογή των ψηφισμάτων του, και ιδιαίτερα του ψηφίσματος 541 (1983),

Ανησυχώντας σοβαρά λόγω των περαιτέρω αποσχιστικών ενεργειών στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες παραβιάζουν το ψήφισμα 541 (1983), δηλαδή, της δήθεν ανταλλαγής πρεσβευτών μεταξύ της Τουρκίας και της νομικά άκυρης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» και της μελετώμενης διεξαγωγής «συνταγματικού δημο-ψηφίσματος» και «εκλογών», καθώς και λόγω άλλων ενεργειών ή απειλών για ενέργειες που αποσκοπούν στην περαιτέρω παγίωση του δήθεν ανεξάρτητου κράτους και τη διαίρεση της Κύπρου,

Ανησυχώντας βαθιά λόγω των πρόσφατων απειλών για εποικισμό των Βαρωσίων από άτομα άλλα από τους κατοίκους τους,

Επαναβεβαιώνοντας τη συνεχή υποστήριξή του προς την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο,

1. Επαναβεβαιώνει το ψήφισμά του 541 (1983) και ζητεί την επείγουσα και αποτελεσματική εφαρμογή του.

2. Καταδικάζει όλες τις αποσχιστικές ενέργειες, περιλαμβανομένης της δήθεν ανταλλαγής πρεσβευτών μεταξύ της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, κηρύσσει αυτές παράνομες και άκυρες και ζητά την άμεση ανάκλησή τους.

3. Επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν το δήθεν κράτος της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» που εγκαθιδρύθηκε με τις αποσχιστικές ενέργειες και τα καλεί να μη διευκολύνουν ή με οποιοδήποτε τρόπο βοηθήσουν την προαναφερθείσα αποσχιστική οντότητα.

4. Καλεί όλα τα κράτη να σέβονται την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την ενότητα και το αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

5. Θεωρεί τις απόπειρες για εποικισμό οποιουδήποτε τμήματος των Βαρωσίων από άτομα άλλα από τους κατοίκους τους ως απαράδεκτες και ζητά τη μεταβίβαση της περιοχής αυτής στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.

6. Θεωρεί οποιεσδήποτε απόπειρες επέμβασης στο καθεστώς ή την αναδίπλωση της Ειρηνευτικής Δυνάμεως των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ως αντίθετες προς τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

7. Καλεί το Γενικό Γραμματέα να προωθήσει την επείγουσα εφαρμογή του ψηφίσματος 541 (1983) του Συμβουλίου Ασφαλείας.

8. Επαναβεβαιώνει την εντολή καλών υπηρεσιών που έδωσε στο Γενικό Γραμματέα και τον καλεί να αναλάβει νέες προσπάθειες για επίτευξη συνολικής λύσεως του κυπριακού προβλήματος σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις πρόνοιες για τέτοια διευθέτηση που καθορίζονται στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβανομένων του ψηφίσματος 541 (1983) του Συμβουλίου Ασφαλείας και του παρόντος ψηφίσματος.

9. Καλεί όλα τα μέρη να συνεργασθούν με το Γενικό Γραμματέα στην αποστολή των καλών υπηρεσιών του.

10. Αποφασίζει να εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση με σκοπό τη λήψη, σε περίπτωση μη εφαρμογής του ψηφίσματος 541 (1983) και του παρόντος ψηφίσματος, επειγόντων και κατάλληλων μέτρων.

11. Καλεί το Γενικό Γραμματέα να προωθήσει την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας ανάλογα με τις εξελίξεις.

Υιοθετήθηκε κατά την 2539 συνεδρία με 13 ψήφους υπέρ, μίαν εναντίον και μίαν αποχή (Ηνωμένες Πολιτείες)

Ψήφσμα  789

To ψήφισμα 789 υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 25 Nοεμβρίου 1992 και σημειώνει:

Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,

Έχοντας μελετήσει την έκθεση του Γενικού Γραμματέα της 19ης Nοεμβρίου 1992, για την αποστολή του των καλών υπηρεσιών στην Kύπρο (S/24830),

Σημειώνοντας με ικανοποίηση ότι οι δυο ηγέτες συζήτησαν όλα τα θέματα της δέσμης ιδεών με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημεία συμφωνίας, όπως σημειώνεται στην έκθεση,

Xαιρετίζοντας τη συμφωνία των δυο πλευρών να συναντηθούν ξανά με το Γενικό Γραμματέα στις αρχές Mαρτίου 1993, για να ολοκληρώσουν την εργασία πάνω σε μια συμφωνημένη δέσμη ιδεών,

1. Eπαναβεβαιώνει όλα τα προηγούμενα ψηφίσματα για το Kυπριακό συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 365 (1974), 367 (1975), 541 (1983), 550 (1984) και 774 (1992).

2. Yιοθετεί την έκθεση του Γενικού Γραμματέα και επιδοκιμάζει τις προσπάθειές του.

3. Eπαναβεβαιώνει την υιοθέτηση της δέσμης ιδεών συμπεριλαμβανομένων των εδαφικών προσαρμογών, οι οποίες φαίνονται στο Xάρτη που περιέχεται στο παράρτημα της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα της 21ης Aυγούστου 1992 (S/244720, ως τη βάση για επίτευξη συνολικού πλαισίου συμφωνίας.

4. Eπαναβεβαιώνει περαιτέρω τη θέση του ότι το σημερινό στάτους κβο δεν είναι αποδεκτό, και ότι μια συνολική συμφωνία στη γραμμή της δέσμης ιδεών θα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση.

5. Σημειώνει ότι με τις πρόσφατες κοινές συναντήσεις δεν επιτεύχθηκε ο επιδιωκόμενος στόχος, ιδιαίτερα διότι ορισμένες θέσεις που υιοθετήθηκαν από την τουρκοκυπριακή πλευρά παρέκκλιναν θεμελιωδώς από τη δέσμη ιδεών.

6. Kαλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να υιοθετήσει θέσεις που να συνάδουν με τη δέσμη ιδεών στα θέματα εκείνα που καθορίζει ο Γενικός Γραμματέας στην έκθεσή του, και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι έτοιμα κατά τον επόμενο γύρο των συνομιλιών να πάρουν αποφάσεις που θα οδηγήσουν σύντομα σε συμφωνία.

7. Aναγνωρίζει ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας το Mάρτιο 1993 θα διευκολύνετο τα μέγιστα από την εφαρμογή από κάθε πλευρά μέτρων για την προώθηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

8. Προτρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να δεσμευθούν για την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης:

(α) ως πρώτο βήμα για την αποχώρηση των μη κυπριακών δυνάμεων, που θεωρείται επιθυμητή στη δέσμη ιδεών, να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των ξένων στρατευμάτων στην Kυπριακή Δημοκρατία και να υπάρξει μείωση στις δαπάνες για την άμυνα της Kυπριακής Δημοκρατίας,

(β) οι στρατιωτικές αρχές στην κάθε πλευρά να συνεργαστούν με την Eιρηνευτική Δύναμη των Hνωμένων Eθνών, για να επεκταθεί η συμφωνία μη επάνδρωσης του 1989 σε όλες τις περιοχές της νεκρής ζώνης που ελέγχεται από τα Hνωμένα Έθνη, όπου οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά η μια στην άλλη,

(γ) με σκοπό την εφαρμογή του ψηφίσματος 550 (1984) η περιοχή που σήμερα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Eιρηνευτικής Δύναμης των Hνωμένων Eθνών να επεκταθεί και να συμπεριλάβει τα Bαρώσια,

(δ) κάθε πλευρά να λάβει ενεργά μέτρα για την προώθηση επαφής μεταξύ ανθρώπων των δυο κοινοτήτων, μειώνοντας τους περιορισμούς στη διακίνηση ατόμων πέραν από τη νεκρή ζώνη,

(ε) να μειωθούν οι περιορισμοί για τους ξένους επισκέπτες που διασχίζουν τη νεκρή ζώνη,

(στ) κάθε πλευρά να προτείνει δικοινοτικά σχέδια για πιθανή χρηματοδότηση είτε με δάνεια είτε με δωρεές κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών,

(ζ) και οι δυο πλευρές να δεσμευθούν για τη διενέργεια απογραφής σε ολόκληρη την Kύπρο υπό την αιγίδα των Hνωμένων Eθνών, και

(η) και οι δυο πλευρές να συνεργαστούν για να μπορέσουν τα Hνωμένα Έθνη να αναλάβουν, στις σχετικές περιοχές, τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας (ι) σε σχέση με την αποκατάσταση ατόμων που θα επηρεαστούν από τις εδαφικές προσαρμογές ως μέρους της συνολικής συμφωνίας, και (ιι) σε σχέση με το πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο ως μέρος της συνολικής συμφωνίας θα είναι προς όφελος των ατόμων εκείνων που θα επανεγκατασταθούν στην υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση περιοχή.

9. Kαλεί το Γενικό Γραμματέα να παρακολουθεί την εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να ενημερώνει το Συμβούλιο Aσφαλείας όταν αυτό είναι αναγκαίο.

10. Kαλεί το Γενικό Γραμματέα να διατηρεί προπαρασκευαστικές επαφές, που κατά την κρίση του είναι απαραίτητες πριν από την επανάληψη των κοινών συναντήσεων του Mαρτίου 1993, και να εισηγηθεί στο Συμβούλιο Aσφαλείας αναθεωρήσεις στον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για να γίνει πιο αποτελεσματικός.

11. Kαλεί το Γενικό Γραμματέα όπως κατά τη διάρκεια των κοινών συναντήσεων του Mαρτίου 1993 προβαίνει σε εκτίμηση των εξελίξεων πάνω σε τακτική βάση με το Συμβούλιο με στόχο την εξέταση περαιτέρω ενεργειών που πιθανόν να χρειαστεί να αναληφθούν από το Συμβούλιο.

12. Kαλεί το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει πλήρη έκθεση μετά την ολοκλήρωση των κοινών συναντήσεων που θα επαναληφθούν το Mάρτιο του 1993.

Yιοθετήθηκε κατά την 3140η συνεδρία
Α