Πωλήθηκαν 221 περιουσίες φιλέτα στα κατεχόμενα – Τα 150 στην Αμμόχωστο

Οι μισές από τις περίπου 10.000 μεταβιβάσεις ακινήτων ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα τα τελευταία χρόνια, αφορούν την κατεχόμενη Αμμόχωστο, όπως προκύπτει από απάντηση του υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στη βουλευτή του ΑΚΕΛ κ. Σκεύη Κουκουμά.

Από την απάντηση του υπουργού προκύπτει, πως άλλαξαν χέρια ακίνητα εμβαδού 1.780.586 τ.μ. και η δηλωθείσα αξία τους ανέρχεται στο ποσό των €3.047.033. Τα περισσότερα από αυτά αφορούσαν «δωρεά» προφανώς μεταξύ συγγενικών προσώπων και πολύ λιγότερες αφορούσαν πράξεις πώλησης μεταξύ μη συγγενών. Ωστόσο, όπως συνάγεται από τους αριθμούς που παραθέτει ο υπουργός, η αξία περίπου 221 περιουσιών που πουλήθηκαν μεταξύ «ξένων», είναι σχεδόν ή ίδια με την αξία περίπου 9.900 περιουσιών που μεταβιβάστηκαν κατόπιν δωρεάς.

Όσον αφορά την αξία 221 περιουσιών που πουλήθηκαν μεταξύ Ελληνοκυπρίων προκύπτει ότι ανέρχεται περίπου σε €1,4 εκατ. σε σχέση με €1,5 εκατ. που υπολογίστηκε η αξία των υπολοίπων περίπου 9.900 περιουσιών που δηλώθηκαν ως δωρεά μεταξύ συγγενών.

Στην απάντηση του υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2020 αναφέρονται και τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν δηλωθεί και εγγραφεί στα Μητρώα του Τμήματος συνολικά 10.162 υποθέσεις Δηλώσεων μεταβίβασης ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Αναλυτικά, έχουν δηλωθεί και εγγραφεί οι εξής υποθέσεις Δηλώσεων μεταβίβασης ανά επαρχία:

Κατεχόμενη επαρχία Λευκωσίας, 2.851
Κατεχόμενη επαρχία Λάρνακας, 300
Κατεχόμενη επαρχία Κερύνειας, 1.913
Κατεχόμενη επαρχία Αμμοχώστου, 5.098

Στην απάντηση του κ. Νουρή αναφέρεται, πως από τις πιο πάνω υποθέσεις μεταβιβάσεων, οι 9.112 αφορούν Δηλώσεις μεταβίβασης δυνάμει δωρεάς, ενώ 250 αφορούν Δηλώσεις μεταβίβασης δυνάμει πώλησης.

Η συνολική έκταση των κατεχόμενων ακινήτων που έχουν μεταβιβαστεί δυνάμει Δήλωσης Πώλησης είναι 1.780.586 τ.μ. και η δηλωθείσα αξία των ακινήτων ανέρχεται στο ποσό των €3.047.033.

Από τις 250 Δηλώσεις μεταβίβασης δυνάμει πώλησης, οι 221 αφορούν πωλήσεις σε Ελληνοκύπριους και η συνολική έκταση που αφορά σε αυτές ανέρχεται σε 1.466 751 τ.μ. Πέντε υποθέσεις Δηλώσεων πώλησης αφορούν υπηκόους άλλων χωρών και η έκταση που αφορά σε αυτές ανέρχεται σε 48.068 τ.μ. Χώρα καταγωγής αγοραστών για τις 5 υπό αναφορά υποθέσεις είναι το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναλυτικά, έχουν δηλωθεί και εγγραφεί Δηλώσεις μεταβίβασης δυνάμει πώλησης ανά επαρχία ως εξής:

Κατεχόμενη επαρχία Λευκωσίας, 58
Κατεχόμενη επαρχία Λάρνακας, 9
Κατεχόμενη επαρχία Κερύνειας, 33
Κατεχόμενη επαρχία Αμμοχώστου, 150

Υπενθυμίζεται, πως με βάση μελέτη την οποίαν εκπόνησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2009, οι οριστικές απώλειες της χρήσης γης ανέρχονταν, τότε, σε €7 δις., ενώ η απώλεια πρόσβασης ανερχόταν στα €16 δισ. ευρώ. Με βάση την ίδια μελέτη, η αξία της κατεχόμενης περιουσίας ανέρχεται στα 82,1 δισ. ευρώ.

Οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες, όταν εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, άφησαν στα κατεχόμενα τις περιουσίες τους που ανέρχονταν σε ποσοστό, το 78,62% έναντι του 21,38%, που αφορά τουρκοκυπριακή ιδιοκτησία. Στα ποσοστά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται το 23,09%, που είναι κρατική περιουσία.

Το σύνολο των τουρκοκυπριακών περιουσιών σε όλη την Κύπρο είναι 848.858 σκάλες και το σύνολο αυτής της ιδιοκτησίας στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας κυμαίνεται στις 455.306 σκάλες.

Η περιουσία που εγκαταλείφθηκε από τους Τουρκοκύπριους στις ελεύθερες περιοχές αποτελείται από περίπου 5.000 κατοικίες ή διαμερίσματα, καταστήματα, οικόπεδα και γεωργική γη.

Πηγή: Philenews