Ψήφιση νόμου από Βουλή για Κτηματολόγια Αμμοχώστου και Κερύνειας

Δυνατότητα ξεκάθαρης νομοθετικής ρύθμισης για συνέχεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιών στα κατεχόμενα

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σήμερα Πρόταση Νομού που τροποποιεί τους περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Νόμους Αμμοχώστου και Κερύνειας.

Με βάση τις πρόνοιες της πρότασης το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα μπορεί να εκδίδει σε πρόσωπο ή στον διαχειριστή ή/και στους κληρονόμους πιστοποιητικό βεβαίωσης υποβολής δήλωσης όταν ενδιαφερόμενος με τις πιο πάνω ιδιότητες έχει συμφέρον επί ακινήτου ως δικαιούχος συμβατικού δικαιώματος, δηλαδή να έχει ήδη κατατεθιμένη δήλωση με βάση πωλητήριο έγγραφο, το οποίο δεν συνιστά εμπράγματο βάρος ή δικαίωμα και για το οποίο δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό εγγραφής με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Η πρόταση αυτή παρέχει τη δυνατότητα, όπως σε περίπτωση θανάτου του προσώπου που αρχικά έκανε τη δήλωση στη βάση πωλητηρίου εγγράφου, να εκδίδεται η σχετική βεβαίωση, εφ’ όσον προσκομισθούν τα σχετικά στοιχεία της διαχείρισης, στον διαχειριστή της περιουσίας του και/ή τους κληρονόμους του ως υποκαθιστάμενους στο συμβατικό του δικαίωμα.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να αρθεί η διαχρονική αδικία σε βάρος των προσφύγων και άλλων προσώπων, λόγω της μη έκδοσης πιστοποιητικού βεβαίωσης υποβολής δήλωσης ακινήτων προς τους κληρονόμους ή τους δικαιούχους μετά τον θάνατο του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή τη διάλυση του
ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί μόνο τεκμήριο για την υποβολή της εν λόγω δήλωσης.

Με την τροποποίηση αυτή δίνεται δυνατότητα ξεκάθαρης νομοθετικής ρύθμισης για συνέχεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιών στα κατεχόμενα, λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης ηλικίας των προσώπων που αρχικά υπέβαλαν τις δηλώσεις και λαμβανομένης της συνεχιζόμενης τούρκικης κατοχής και της αυξανόμενης αμφισβήτησης της ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας των περιουσιών από τους Τούρκους.

Αποτελεί επίσης ένα ακόμα εργαλείο για ενδυνάμωση της φερεγγυότητας των εκτοπισμένων και της θωράκισης των περιουσιών στην Αμμόχωστο και αλλού μπροστά στον κίνδυνο εποικισμού.

Δίνεται δε η ελπίδα ότι θα αποτελέσει τη βάση έναρξης νέων συλλογικών νομοθετικών προσπαθειών για θεμελίωση του αγώνα, έστω και καθυστερημένα, για περαιτέρω θωράκιση των περιουσιών στα κατεχόμενα για αναχαίτιση των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας.

Η Πρόταση κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Γεώργιο Γεωργίου, Κυριάκο Χατζηγιάννη, Γιώργο Κάρουλλα, Ονούφριο Κουλλά, Μάριο Μαυρίδη και Μαριέλλα Αριστείδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.