Συνεργασία ΤΕΠΑΚ και Δήμου Αμμοχώστου για δημιουργία φωτογραφικού αρχείου

To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δήμος Αμμοχώστου σας προσκαλούν σε δημοσιογραφική διάσκεψη για παρουσίαση του θέματος με τίτλο «Εκστρατεία ΤΠΚ και Δήμου Αμμοχώστου για τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου». Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασία μεταξύ των δύο μελών.

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και θέλοντας να συμβάλει στη διατήρηση της μνήμης της κατεχομένης μας πατρίδας και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς προσφέρει αφιλοκερδώς τις υποδομές και την τεχνογνωσία της για τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου για την επαρχία Αμμοχώστου.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια ξεκίνησε με το Δήμο Λευκονοίκου μέσω της αξιοποίησης των τάσεων της εποχής και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, συγκεκριμένα του Facebook.

Η λογική βασίζεται στην έννοια του πληθοπορισμού, όπου το πλήθος συμμετέχει εθελοντικά σε μία συλλογική προσπάθεια για την ολοκλήρωση ενός έργου κοινής ωφελείας. Στη συγκεκριμένη προσπάθεια η βοήθεια του κοινού χωρίζεται σε δύο στάδια, αρχικά στη προσθήκη και σχολιασμό του φωτογραφικού υλικού και στη συνέχεια με τη δημιουργία ομάδας η οποία θα επεξεργαστεί το υλικό για τη δημιουργία του φωτογραφικού αρχείου. Στη συνέχεια το υλικό μεταφέρεται σε ειδικό πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών. Μετά την επεξεργασία το υλικό μπορεί να αναζητηθεί με βάση τον τίτλο, την περιγραφή, το θέμα ή τις λέξεις κλειδιά.