Οριστικά κόκκινο για γήπεδο γκολφ στο Κάβο Γκρέκο αλλά…

Δεν θα υλοποιηθεί τελικά το έργο της κατασκευής γηπέδου γκολφ και άλλων συναφών οικιστικών αναπτύξεων στις περιοχές Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Κάβο Γκρέκο, στους Δήμους Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου. Η απόφαση αυτή λήφθηκε από την Περιβαλλοντική Αρχή, αφού έλαβε υπόψη τη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης στις προστατευόμενες περιοχές, καθώς και τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), όπου διαπιστωνόταν ότι η προώθηση του έργου θα έχει σοβαρές, αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Αρχή, το προτεινόμενο έργο αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε έκταση και πυκνότητα εντός των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 στο ΕΔΠ Κάβο Γκρέκο. Συγκεκριμένα, το έργο καταλαμβάνει το 6% της χερσαίας έκτασης της προστατευόμενης περιοχής, από το οποίο το 45-50% περίπου αποτελεί οικότοπο αοράτου και μικτό οικότοπο αοράτου με μαζιά, ενώ 7,05% αποτελεί τον οικότοπο προτεραιότητας Μεσογειακά εποχιακά λιμνία (η έκταση του οικότοπου πιθανώς να είναι μεγαλύτερη).

«Το έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί» σύμφωνα με την περιβαλλοντική γνωμάτευση, αφού «πιθανή υλοποίηση και λειτουργία του γηπέδου γκολφ εντός της προστατευόμενης περιοχής και των συναφών τουριστικών αναπτύξεων θα έχουν σημαντικές αρνητικές μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης και προστασίας, στη συνεκτικότητα, τη δομή και λειτουργία των οικοτόπων, στους οικότοπους και τα είδη άγριας ζωής (χλωρίδα και πανίδα)».

Οι επιπτώσεις οφείλονται κυρίως στον χαρακτήρα και το μέγεθος του έργου, το οποίο χωροθετείται εξολοκλήρου εντός (κέντρο) της προστατευόμενης περιοχής, σε περιοχή με άγρια φυσική βλάστηση (κυρίως αόρατοι), με αποτέλεσμα να επηρεάσει αρνητικά το φυσικό περιβάλλον και την άγρια ζωή. Σημειώνεται ότι, πιθανή υλοποίηση της προτεινόμενης ανάπτυξης στην περιοχή θα δημιουργήσει επιπρόσθετες πιέσεις λόγω της αλλαγής χρήσεων γης, τη διάνοιξη δρόμων και άλλων υποδομών (ηλεκτρισμός, υδροδότηση, οδικό δίκτυο κτλ.), τα οποία θα προκαλέσουν επιπρόσθετες συσσωρευτικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε οικότοπους όσο και σε είδη. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι εν λόγω τουριστικές αναπτύξεις, οι οποίες προτείνονται, σε συνάρτηση με τη δημιουργία του γηπέδου γκολφ, εφάπτονται της προστατευόμενης περιοχής, και οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν επιπρόσθετες πιέσεις συσσωρευτικά.

Το προτεινόμενο έργο αφορά, γήπεδο γκολφ 18 οπών, βοηθητικές εγκαταστάσεις (λέσχη μελών, χώρους στάθμευσης, χώρο συντήρησης γηπέδου κ.λπ.), άλλες συναφείς τουριστικές, εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις (πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα 5*, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εμπορικά καταστήματα, οικιστικές μονάδες σε ενιαίες αναπτύξεις) και άλλες απαραίτητες υποδομές (όπως οδικό δίκτυο, χώροι πρασίνου, τοπιοτέχνηση, κλπ.).

Το γήπεδο γκολφ και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 στο ΕΔΠ Κάβο Γκρέκο, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με τις Οδηγίες της Φύσης (92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ), ενώ οι άλλες συναφείς τουριστικές, εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις εφάπτονται βόρεια και ανατολικά της προστατευόμενης περιοχής. Η συνολική γη προς ανάπτυξη που θα καταλάβει το προτεινόμενο έργο ανέρχεται σε 1.037.628 τ.μ., εκ των οποίων 590.000 τ.μ. μισθωμένη κρατική δασική γη εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 Κάβο Γκρέκο (γήπεδο γκολφ, λέσχη μελών, χώρος συντήρησης), 139.479 τ.μ. μισθωμένη κρατική χαλίτικη γη και 308.149 τ.μ. ιδιωτική γη (άλλες συναφείς τουριστικές εγκαταστάσεις).

Οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου περιλαμβάνουν εκχερσώσεις, ισοπεδώσεις, επιχωματώσεις, αλλοίωση τοπίου, υδρολογικές μεταβολές, χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και κατακερματισμό ενδιαιτήματος. Επιπλέον, το έργο αναμένεται να επιφέρει επιβάρυνση από χημικά σκευάσματα, όχληση (ηχορύπανση και φωτορύπανση), αλλαγή χρήσης γης και μορφολογία τοπίου, αλλοίωση εδάφους και υδατικών πόρων.

Το προτεινόμενο έργο αποτελεί τη μεγαλύτερη σε έκταση και πυκνότητα ανάπτυξη εντός και στα όρια της προστατευόμενης περιοχής του Κάβο Γκρέκο. Στη γύρω περιοχή καταγράφονται γεωργικές και τουριστικές δραστηριότητες.

Εναλλακτική λύση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρνητική απάντηση για το γκολφ εντός της προστατευόμενης πειροχής του Δικτύου Natura 2000 δεν σημαίνει την ακύρωση του έργου σε άλλο σημείο στην ίδια περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι κατά τα εγκαίνια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ανέφερε ότι «τα προβλήματα καθυστέρησης οφείλονται σε λόγους περιβαλλοντικούς, όμως έχουν προταθεί δύο συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες υπερτερούν της παρούσης περιοχής, όπου θα κατασκευαζόταν, έτσι, πιστεύω, ότι οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται, ο δήμος, αλλά και το κράτος, συνεργαζόμενοι, θα πετύχουμε έτσι ώστε σύντομα να γίνει και αυτό το έργο πραγματικότητα», διαβεβαιώνοντας ότι το έργο θα αδειοδοτηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει στις 26 Φεβρουαρίου 2014 την εκμίσθωση για 33 χρόνια 59 εκταρίων έκτασης γης εντός της περιοχής Natura 2000 Κάβο Γκρέκο. Η συγκεκριμένη απόφαση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και ακτιβιστές με αναφορές στον κίνδυνο που διέτρεχαν οικότοποι προτεραιότητας και τα είδη πανίδας και πτηνοπανίδας.

Μετά και την αρνητική απάντηση και τους λόγους για τους οποίους δεν εγκρίθηκε το γήπεδο γκολφ στη συγκεκριμένη περιοχή, οι ανησυχίες δικαιώθηκαν αφού ταυτίζονται με τους λόγους απόρριψης.

Famagusta.News / Με πληροφορίες από Εφημερίδα Φιλελεύθερο, Εφημερίδα Χαραυγή