Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Αγίας Νάπας»

Ανοικτός Διαγωνισμός για Ανάθεση Σύμβασης Έργου με τίτλο «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Αγίας Νάπας»

D6AD0704 84BF 476E BA69 68A40B9B1378 exclusive

Ο Δήμος Αγίας Νάπας έχει προκηρύξει Ανοικτό Διαγωνισμό για Ανάθεση Σύμβασης Έργου με τίτλο «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Αγίας Νάπας». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους σχετικούς όρους και οδηγίες από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων (eProcurement), στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy το αργότερο μέχρι τις 12.00μ της Παρασκευής 07 Απριλίου 2023.