Ζητούσαν εξηγήσεις οι Οικολόγοι για την παραλία “Άμμος του Καμπούρη”

Από το 2015 εστάλη ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό και ζητούσαν τη λήψη μέτρων

Σε επιστολή του ημερομηνίας 2/7/2015 ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης ζητούσε εξηγήσεις από τον τότε Υπουργό Γεωργίας Νίκο Κουγιάλη για τις επεμβάσεις στην παραλία Άμμος του Καμπούρη. Στην επιστολή του ο Γιώργος Περδίκης αναφέρει: “Έχω επισκεφθεί κατ’ ιδίαν την τοποθεσία Άμμος του Καμπούρη στην Αγία Νάπα και έχω διαπιστώσει την ευρεία καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Έχει προκληθεί μεγάλη καταστροφή στο ανάγλυφο της βραχώδους παραλίας, ενώ δημιουργήθηκε με μεγάλη εκσκαφή ένας κλειστός κόλπος. Παρακαλώ τον αρμόδιο Υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι ενήμερος για την καταστροφή που προκλήθηκε στην τοποθεσία “Άμμος του Καμπούρη” στην Αγία Νάπα, αν έχουν χορηγηθεί οποιεσδήποτε άδειες για τις παρεμβάσεις στην εν λόγω περιοχή καθώς και ποια είναι τα μέτρα που πρoτίθεται να λάβει για άρση της παρανομίας και επαναφορά του αρχικού ανάγλυφου της παραλίας.”

Κατήγγειλε από το 2012 τις εργασίες ο Δήμος Αγίας Νάπας

Σε απαντητική του επιστολή στις 11/11/2015 ο τότε Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης πληροφόρησε ότι τον Ιούνιο του 2012 ο Δήμος Αγίας Νάπας πληροφόρησε με επιστολή τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος ότι στην τοποθεσία “Άμμος του Καμπούρη” διεξάγονταν χωματουργικές εργασίες και αφαίρεση βράχων από εκσκαφέα με σκοπό τη δημιουργία λιμενίσκου, χωρίς την εξασφάλιση αδειών από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος απάντησε στον Δήμο Αγίας Νάπας πως οποιεσδήποτε εργασίες εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας αποτελούν αρμοδιότητα του Επάρχου Αμμοχώστου, σύμφωνα με τον περί προστασίας της παραλίας νόμο (κεφάλαιο 59), ο οποίος καλείται να παρέμβει άμεσα στην αδειοδότησή τους ή στην κατεδάφισή τους σε περίπτωση παρανομίας.

Ταυτόχρονα ενημέρωσε πως με βάση τον περί της Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο [Ν.140(Ι)/2005 έως 2014], για τέτοια έργα απαιτείται ετοιμασία Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), η οποία, όμως, σε περίπτωση που δεν διακόπτονται άμεσα οι εργασίες της επέμβασης, δε θα εξετάζονται.

Στις 10 Μαΐου 2013, ο Έπαρχος Αμμοχώστου κοινοποίησε στο Τμήμα Περιβάλλοντος επιστολή προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Αμμοχώστου, με την οποία κατήγγειλε τις επεμβάσεις που έγιναν και συνεχίζονταν στον συγκεκριμένο χώρο.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος απέστειλε νέα επιστολή προς τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας, όπου τον ενημέρωνε εκ νέου, πως για τέτοια είδους έργα με βάση τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο [Ν.140(Ι)/2005 έως 2014], απαιτείται ετοιμασία Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) και ως εκ τούτου η αρμόδια αρχή θα έπρεπε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για εντοπισμό των υπευθύνων και λήψη μέτρων για άρση των παράνομων επεμβάσεων και πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Στις 31 Αυγούστου 2015, ο Δήμος Αγίας Νάπας συγκάλεσε σύσκεψη για το θέμα, στην οποία συμμετείχαν διάφορες υπηρεσίες. Το Τμήμα Περιβάλλοντος επανέλαβε τα πιο πάνω και ζήτησε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες και να υπάρξει ο αναγκαίος συντονισμός, για να γίνει εφικτή η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Καταγγελίες σε Αστυνομία για τις επεμβάσεις

Σε επιστολή του στις 19/9/2016 ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Ιωνάς Νικολάου ενημερώνει τον βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων ότι στις 21/6/2012 σε βραδινές ώρες, κατόπιν τηλεφωνικής καταγγελίας για εκβραχισμό στην τοποθεσία “Άμμος του Καμπούρη” στην Αγία Νάπα, ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου μαζί με τον Επαρχιακό Γραμματέα του Κινήματος Οικολόγων μετέβησαν στην περιοχή όπου διαπίστωσαν ότι έγινε αφαίρεση βράχων από τη θάλασσα, πετρωμάτων, βλάστησης και δημιουργήθηκε λιμενοβραχίονας χωρίς την εξασφάλιση αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Ο εντοπισμός των δραστών δεν κατέστη δυνατός αφού αυτοί κατόρθωσαν να διαφύγουν από άλλα σημεία της παραλίας.

Όπως αναφέρεται, σε περιπτώσεις που οι επεμβάσεις αφορούν εργασίες εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (Κεφ. 59), αρμόδια αρχή για την πάταξη της παρανομίας είναι ο οικείος έπαρχος και γι’ αυτό ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου προέβη σε σχετική καταγγελία προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Αμμοχώστου.

Παράλληλα, ο Δήμος Αγίας Νάπας, ως αρμόδια αρχή για τις επεμβάσεις οι οποίες εκτελέστηκαν παράνομα, χωρίς την εξασφάλιση των σχετικών αδειών, προέβη σε καταγγελία προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων Περιβάλλοντος, Αναπτύξεως Υδάτων και Κτηματολογίου.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος με σχετική επιστολή του ζήτησε όπως οι επεμβάσεις τερματιστούν άμεσα καθότι με βάση το άρθρο 15 των περί της Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων, [Ν.140(Ι)/2005 έως 2014], για τέτοιου είδους επεμβάσεις απαιτείται ετοιμασία Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) για περαιτέρω εξέταση από την αρμόδια Επιτροπή.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή του Αν. Υπουργού Εσωτερικών, ο Δήμος Αγίας Νάπας ανέλαβε πρωτοβουλία και έγινε σχετική σύσκεψη στις 31/8/2015 με όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα, κατά την οποία συζητήθηκε σε έκταση το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί.

Famagusta.News