Επ. Αμμοχώστου: Έργα κοινής ωφελείας για τις κοινότητες ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ

Επωφελούνται οι κοινότητες Αυγόρου, Αχερίτου, Άχνα, Λιοπέτρι και Φρέναρος

Στιγμιότυπο 2019 10 20 09.49.40 exclusive, Αναπτυξιακά Έργα, Κυβέρνηση, Νέα Αμμοχώστου

Έξι έργα κοινής ωφελείας συνολικού ύψους 6,5 εκ. ευρώ έχουν υλοποιηθεί ή δρομολογούνται από την Κυβέρνηση, με τα οποία επωφελούνται οι κοινότητες της επαρχίας Αμμοχώστου. Σύμφωνα με έρευνα του Famagusta.News, πρόκειται για έργα βελτιώσεων δρόμων, ανάδειξης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, αντιπλημμυρικά έργα, καθώς και κατασκευή ενιαίου έργου αντλιοστασίων.

Συγκεκριμένα, τρία έργα έχουν ολοκληρωθεί, τρία βρίσκονται υπό κατασκευή και ένα έχει δρομολογηθεί.

Όσον αφορά τα έργα για τις κοινότητες τα οποία έχουν ολοκληρωθεί αυτά είναι δύο προγράμματα υλοποίησης μικρών έργων, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Και τα δύο αφορούν σε βελτιώσεις δρόμων και κατασκευή/βελτίωση πεζοδρομίων, με στόχο τη βελτίωση της προσπελασιμότητας των Κοινοτήτων και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, πλατείες, πολιτιστικά και άλλα κέντρα, εξωραϊσμό χώρων και κατασκευή/βελτίωση πάρκων και χώρων πρασίνου, με στόχο τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του τόπου μας και αντιπλημμυρικά έργα για αντιμετώπιση προβλημάτων/πλημμυρών από όμβρια ύδατα. Το πρώτο έργο για το 2017 ανήλθε στις €464.000 και το δεύτερο για το 2018 στις €730.000. Επίσης, ίδιας κατηγορίας έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2019 με κόστος €1.047.795.

Ολοκληρώθηκε, επίσης, και η κατασκευή ενιαίου έργου αναβάθμισης των αντλιοστασίων Φρενάρους, Αυγόρου και Λειβαδιών, κόστους €200.000 από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενώ υπό κατασκευή από τον Σεπτέμβριο του 2019 βρίσκεται το έργο της κατασκευής αντιπλημμυρικών και εξωραϊστικών έργων στις κοινότητες Άχνας, Αχερίτου, Αυγόρου, Λιοπετρίου και Φρενάρους (συνεχιζόμενα έργα μικρής κλίμακας σε όλες τις κοινότητες) από το Υπουργείο Εσωτερικών με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τον Δεκέμβριο του 2019 και κόστος €2.100.000.

Τέλος, δρομολογήθηκε από τον Ιούλιο του 2019 η Έγκριση δύο ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της “Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου” για το Πρόγραμμα LEADER για αγροτικές περιοχές (3,2 εκ. και Πρόγραμμα Θάλασσα για αλιευτικές περιοχές 2,5 εκ.) που για την επαρχία Αμμοχώστου θα έχει κόστος 2 εκατομμύρια ευρώ με αρμόδιο το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Πρόκειται για δύο προγράμματα που είναι ενιαία για Λάρνακα και Αμμόχωστο. Όσον αφορά στις Αγροτικές Περιοχές, Μέσω της Στρατηγικής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου, (συνολικός προϋπολογισμός €3,2 εκ) αναμένεται να δοθούν €900.000 για την υλοποίηση δημόσιων έργων μικρής κλίμακας. Επωφελούνται οι Κοινότητες Αυγόρου, Άχνας και Αχερίτου/Βρυσούλων. Όσον αφορά στις Αλιευτικές Περιοχές, το ποσό ανέρχεται στα €2,3 εκ. που αφορά στην υλοποίηση των στρατηγικών των τοπικών ομάδων δράσης αλιείας (ΤΟΔΑ) Λάρνακας Αμμοχώστου. Η ΤΟΔΑ έχει προκηρύξει σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό μονάδων εστίασης. Αναμένεται να προκηρυχθούν σύντομα οι προσκλήσεις για έργα που αφορούν αλιευτικό τουρισμό, μεταποίηση εμπορία, έργα υποδομής.

Famagusta.News