Επισημάνσεις Τμ. Γεωργίας στους πατατοπαραγωγούς για προστασία των χωραφιών τους από χρυσονηματώδεις

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πληροφορεί τόσο τους πατατοπαραγωγούς, όσο και το ευρύτερο κοινό, για τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση πατατόσπορου προερχόμενου από περιοχές στο έδαφος των οποίων εντοπίζονται οι κυστογόνοι νηματώδεις των πατατών, που είναι οι Επαρχίες Αμμόχωστου, Λάρνακας και Μανδρία Πάφου.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Γεωργίας αναφέρει ότι δεδομένου ότι οι περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου θεωρούνται μέχρι στιγμής αμόλυντες, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή μόλυνσής τους, αφού σε περίπτωση εντοπισμού χρυσονηματώδη προκαλείται μείωση παραγωγής και υποβάθμιση ποιότητας, περιορισμός στην εμπορία πατατών όσον αφορά τις εξαγωγές προς ορισμένες χώρες, αποκλεισμός του τεμαχίου από την παραγωγή πιστοποιημένου πατατόσπορου και αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (νηματοδοκτόνων) και άλλων καλλιεργητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του νηματώδη.

Προτρέπει τους παραγωγούς να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μόλυνσης των χωραφιών, με τη φύτευση πιστοποιημένου πατατόσπορου ή πατατόσπορου που παράχθηκε από τους ίδιους παραγωγούς, με την αποφυγή επιχωμάτωσης ή μεταφορά χώματος άγνωστης προέλευσης στα τεμάχια τους και την αποφυγή χρήσης εργαλείων, μηχανημάτων και εξοπλισμού που πιθανόν να ήρθαν σε επαφή με μολυσμένο χώμα.

Επίσης, τους προτρέπει να απολυμάνουν και πλένουν τα γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμό πριν τη χρήση, ενώ απαγορεύεται η φύτευση πατατών κατανάλωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ