ΕΒΕ Αμμοχώστου: Δυσμενής διάκριση και εμπόδια στην ανάπτυξη της επαρχίας

Δυσμενής διάκριση της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου που προκαλεί στασιμότητα της ανάπτυξης με τεράστιες αρνητικές συνέπειες εκφράζει το ΕΒΕΑ

526D9E60 9EB8 4957 9F6B 51FADBB16694 exclusive, Sun City, ΕΒΕ Αμμοχώστου, ΕΒΕΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου δηλώνει την έντονη δυσαρέσκεια του για την συνεχιζόμενη μεροληπτική αρνητική αντιμετώπιση της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου.

Οι περιορισμοί στην ανάπτυξη βιώσιμων ξενοδοχειακών μονάδων στην περιοχή αφαιρούν τη δυνατότητα παροχής σημαντικών ωφελημάτων για την τοπική κοινωνία αλλά και για την οικονομία του τόπου ευρύτερα κατά συνέπεια.

Εκτός από τη δημιουργία φραγμών στην ανάπτυξη της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, τέτοιες αποφάσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αποτρεπτικών παραγόντων προσέλκυσης των όποιων μελλοντικών επενδύσεων στην περιοχή.

Η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου έχει προσφέρει τα μέγιστα στη χώρα μας τα τελευταία 49 χρόνια, εξ ’ου είναι σημαντικό και δίκαιο η ελεύθερη επαρχία και η ζωή των κατοίκων της, να αναπτύσσονται ομοιόμορφα και με τους ίδιους ρυθμούς με τις άλλες επαρχίες.

Το Υπουργικό Συμβούλιο πρόσφατα ανακάλεσε την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης για νομιμοποίηση του επιπροσθέτου ορόφου στο πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα της Σωτήρας «SunCity Spa Resort and Residences» και παράλληλα αποφάσισε να ζητηθεί από τον Δήμο Σωτήρα να επιστρέψει τις €410.000 που καταβλήθηκαν ως αντισταθμίσματα για να χρησιμοποιηθούν για το περιβαλλοντικά έργα στην περιοχή.

Mε την απόφαση αυτή και τα περιβαλλοντικά θέματα που έχουν προκύψει στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Σωτήρας- Λιοπετρίου τίθενται όρια ως προς την ανάπτυξη της περιοχής.

Επιβάλλεται το κράτος, με βάση τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην Επαρχία Αμμοχώστου, της οποίας το 85% βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή, να δώσει κίνητρα για να δημιουργηθούν συνθήκες και οι κατάλληλες υποδομές για την περαιτέρω ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων στην επαρχία, όπως πολεοδομικά κίνητρα για τη δημιουργία ειδικών ζωνών για την εγκατάσταση ξένων και ντόπιων επιχειρήσεων (π.χ. την δημιουργία ειδικής ‘Επιχειρηματικής Ζώνης’) για απεξάρτηση της επαρχίας από το τουρισμό.

Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες σε συνεργασία και με την στήριξη του Κράτους για προσέλκυση νέων επενδύσεων και σε άλλους τομείς όπως της υγείας, της εκπαίδευσης, μεταφοράς έδρας επιχειρήσεων στην περιοχή, πράσινης οικονομίας και υψηλής τεχνολογίας.

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με την ανάπτυξη της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου στηρίζει τις δράσεις και θα αναλάβει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελεύθερης επαρχίας.