Δασάκι Άχνας και Φρέναρος συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της Green Dot

Δασάκι Άχνας και Φρέναρος συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της Green Dot

unnamed 10 exclusive, green dot

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημερώνει το κοινό ότι, κατά τα έτη 2020 και 2021 το συλλογικό σύστημα της Green Dot Κύπρου έχει εντάξει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της, τους πιο κάτω Δήμους/Κοινότητες:

Αθηένου, Πύργος Λεμεσού, Παρεκκλησιά, Πάνω και Κάτω Δευτερά, Δασάκι Άχνας, Φρέναρος, Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ταμασού (Ανάγυια, Επισκοπιό, Εργάτες, Καμπιά, Καπέδες, Ψημολόφου, Πέρα Ορεινής, Πολιτικό).

Το Τμήμα Περιβάλλοντος εκφράζει την ικανοποίηση του για την καλή συνεργασία και τη συνεχή και σταδιακή γεωγραφική επέκταση που επιτυγχάνει το συλλογικό σύστημα της Green Dot Κύπρου στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών.

Οι γεωγραφικές επεκτάσεις της Green Dot Κύπρου, συνεχίζονται σύμφωνα με την έγκριση της και το πρόγραμμα επεκτάσεων που έχει υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, και το οποίο μέχρι το 2023 αναμένεται να καλύψει το 90% του πληθυσμού της Κύπρου.

Τους προσεχείς μήνες του 2021, αναμένεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών και οι κοινότητες Βορόκληνη και Κίτι.

Η χωριστή συλλογή και διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων αποσκοπεί στην κοινή δέσμευση όλων μας και αποτελεί επένδυση για ένα βιώσιμο μέλλον, στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της Πράσινης Συμφωνίας των κρατών μελών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.