ΦΡΕΝΑΡΟΣ: Κενή θέση πωλητή στη ΣΕΔΙΓΕΠ Φρενάρους

Δείτε όλες τις πληροφορίες για τη θέση και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

siskevastirio frouta 1200x630 1 Θέση Εργασίας, ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εικόνα Αρχείου

Η εταιρεία ΣΕΔΙΓΕΠ Φρενάρους της επαρχίας Αμμοχώστου που ασχολείται με τη συγκέντρωση και εμπορία οπωροκηπευτικών ζητεί να προσλάβει Πωλητή ο οποίος να ασχολείται με την εμπορία των οπωροκηπευτικών που παράγουν τα μέλη.

Προσόντα του υποψηφίου:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
  • Πείρα στο επάγγελμα για τουλάχιστον τρία (3) έτη
  • Καλή γνώση της κυπριακής αγοράς
  • Ικανότητα συνεργασίας με μέλη της εταιρείας και έλεγχος των αγοραστών
  • Καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας, με τη δυνατότητα προσαρμογής του μισθού κατά το δεύτερο έτος αναλόγως απόδοσης.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 30 Ιουλίου 2022 με πλήρη βιογραφικό στα γραφεία της εταιρείας: Φώτη Πίττα 54, 5350 Φρέναρος, ή ηλεκτρονικά στο email: [email protected]

Εικόνα Αρχείου