Γυμνάσιο Παραλιμνίου: Νούμερο ένα πρόβλημα το μεταναστευτικό στα σχολεία

Τα βασικά προβλήματα που εντοπίζονται στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου, παρουσίασαν ο διευθυντής κ. Κυριάκος Παναγιώτου μαζί με καθηγητές κατά την προγραμματισμένη επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας σε σχολεία της Επαρχίας Αμμοχώστου

souleia 5 exclusive

Τα βασικά προβλήματα που εντοπίζονται στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου, παρουσίασαν ο διευθυντής κ. Κυριάκος Παναγιώτου μαζί με καθηγητές  την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, κατά την προγραμματισμένη επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας σε σχολεία της Επαρχίας Αμμοχώστου.

Νούμερο ένα πρόβλημα όπως ανέφεραν είναι η μεγάλη αύξηση μεταναστών και αλλογλωσσων μαθητών ενώ στα προβλήματα εντοπίζεται και η ανάγκη ανέγερσης δεύτερου γυμνασίου στην περιοχή Παραλιμνίου.

Μεγάλος αριθμός μαθητών/τριών 

Στο σχολείο φοιτούν 654 μαθητές/τριες που κατανεμήθηκαν σε 29 τμήματα, τρία εκ των οποίων είναι τμήματα μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία. Τα τρία αυτά τμήματα έχουν μεγάλο αριθμό μαθητών με αποτέλεσμα να μην έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στην πρόοδο τους.

Συνολικά στο σχολείο φοιτούν 210 μαθητές που και οι δύο γονείς κατάγονται από άλλες χώρες.

Συγκεκριμένα η καταγωγή τους είναι από 25 χώρες.

Έλλειψη στην στελέχωση γραμματειακού προσωπικού

Η γραμματεία του σχολείου στελεχώνεται από δύο επιμελήτριες οι οποίες επιβαρύνονται με υπερβολικό φόρτο εργασίας και δουλεύουν πολλές ώρες εκτός  ωραρίου εργασίας, για να φέρουν εις πέρας το έργο τους. Το γεγονός ότι το σχολείο έχει πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών και καθηγητών, καθώς και ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργεί μεγάλο όγκο εργασίας για την γραμματεία (ανακοινώσεις, αλληλογραφία, αρχειοθέτηση, λογιστική εργασία, εξυπηρέτηση κοινού, καταγράφει απουσιών, βαθμολογίας, έκδοση δελτίων επιδόσεις, απολυτηρίων, βεβαιώσεων, κ.ο.κ) ενώ κατά τη φετινή χρονιά προστίθενται και οι εξετάσεις τετραμήνων.

Με γνώμονα τα πιο πάνω επιβάλλεται όπως η γραμματεία ενισχυθεί με τρίτη επιμελήτρια. Άξιον απορίας πως είναι δυνατόν σε σχολεία με 100 έως 400 μαθητές να εργάζονται δύο έως δύο μίση επιμελήτριες και σε σχολείο των 654 μαθητών να εργάζονται δύο επιμελήτριες που έχουν τις ίδιες καθημερινές εργασίες σε διπλάσιο βαθμό από τις άλλες.

Ελλείψεις στις Καθαρίστριες

Το γυμνάσιο Παραλιμνίου των 654 μαθητών είναι εκτός των άλλων και πολύ μεγάλο κτηριακά με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του με ακόμα μία καθαρίστρια. Συγκεκριμένα με το πέρας της αναδόμησης θα προστεθούν ακόμα 10 αίθουσες διδασκαλίας και οι πέντε καθαριστήρες που εργάζονται τώρα έχουν ήδη μεγάλο φόρτο εργασίας.

Προβλήματα ασφαλείας λόγω αναδόμησης

Με την αναδόμηση του σχολείου παρουσιάζονται προβλήματα για την ασφάλεια και υγεία των μαθητών όπως

  • Διαμόρφωση του εδάφους για την αποφυγή ατυχημάτων. Συμβαίνουν συχνά ατυχήματα λόγω της κλήσης του εδάφους και της διάβρωσης.
  • Κατασκευή νέων αποδυτηρίων λόγω μεγάλου πληθυσμού μαθητών.
  • Περιορίζονται οι είσοδοι των μαθητών λόγω του ότι υπάρχουν ανισόπεδη είσοδοι
  • Υπάρχει αδυναμία εφαρμογής των πρωτόκολλο για την τήρηση των αποστάσεων λόγω των περιορισμένων χωρών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων
  • Απαραίτητο να τηρηθούν αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα της αναδόμησης για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου

Ανάγκη ανέγερσης δεύτερου γυμνασίου στην περιοχή Παραλιμνίου

Η αναδόμηση του σχολείου θα λύσει τα κτηριακά προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα. Δεν θα λύσει όμως το πρόβλημα του υπερπληθυσμού του σχολείου ενώ θα συνεχίσουν  να υπάρχουν μετακινούμενα τμήματα.

Το πρόβλημα σύμφωνα με τον Διευθυντή του σχολείου κ. Κυριάκο Παναγιώτου, θα λυθεί οριστικά μόνο με την ανέγερση δεύτερου Γυμνασίου όπως απέδειξε η εμπεριστατωμένη έρευνα της σχολικής εφορίας Παραλιμνίου, στην περιοχή Παραλιμνίου που θα εξυπηρετεί μαθητές από την Αγία Νάπα και του αθλητικού γυμνασίου. Αν δε ληφθεί έγκαιρα η απόφαση αυτή, σε λίγα χρόνια με την αυξητική τάση που παρουσιάζεται στην εγγραφή γηγενών Παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, ανέφερε.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω επιβάλλεται η άμεση ανέγερση δεύτερου γυμνασίου στην περιοχή Παραλιμνίου που θα εξυπηρετεί μαθητές από την Αγία Νάπα και το αθλητικό γυμνασίου, καθώς και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων της αντισεισμικής αναδόμησης του σχολείου για προσωρινή επίλυση των τρεχόντων προβλημάτων.

Famagusta.news