Καταχωρείται η «κυπριακή πατάτα κοκκινογής» ως ΠΟΠ

Προς καταχώριση της ονομασίας «κυπριακή πατάτα κοκκινογής»

2DB59A14 5EC3 4319 BB91 A0C892934AD9

Η Κυβέρνηση, και συγκεκριμένα το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δραστηριοποιείται πολύπλευρα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Πέτρος Ξενοφώντος, αναφέροντας παράλληλα πως βρίσκεται σε εξέλιξη η καταχώρηση της ονομασίας «κυπριακή πατάτα κοκκινογής» στο Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης.

Σε χαιρετισμό του στο Διεθνές Φεστιβάλ Μεγάλης Πατάτας Ξυλοφάγου, ο κ. Ξενοφώντος είπε πως “η γεωργία αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι που συμβάλλει καθοριστικά στον κοινωνικοοικονομικό ιστό κάθε χώρας. Αυτό αποδεικνύεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η πρώτη, πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη πολιτική που καθιερώθηκε και εφαρμόστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική που απορροφά σήμερα το 40% του προϋπολογισμού της ΕΕ”, επεσήμανε.

Σημείωσε πως στην περίπτωση του τόπου μας, αν και ο γεωργικός τομέας αντιπροσωπεύει, σε αριθμούς, ένα μικρό μέρος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), εντούτοις ασκεί σημαντική επίδραση στους άλλους τομείς της οικονομίας, πολλαπλασιάζοντας έτσι την αξία του.

“Την ίδια στιγμή δεν πρέπει, επίσης, να παραβλέπουμε ότι η γεωργία συνδράμει στη διατροφική επάρκεια, στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές και στον περιορισμό της αστυφιλίας και της απερήμωσης, ενώ η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας προφυλάσσει και διατηρεί το φυσικό περιβάλλον και το τοπίο”, πρόσθεσε.

Ο κ. Ξενοφώντος σημείωσε πως για τη στήριξη της γεωργικής δραστηριότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου, καθοριστικός αναμένεται να είναι ο ρόλος του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, το οποίο προβλέπει συνολική χρηματοδότηση ύψους 454 εκατομμυρίων ευρώ. Στο Σχέδιο, επεσήμανε, περιλαμβάνονται μέτρα και καθεστώτα που προωθούν την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των γεωργών ενώ, παράλληλα, στοχεύουν στον μετριασμό των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ο Υπουργός Γεωργίας είπε ακόμη πως οι πρόσφατες προκηρύξεις των δύο σημαντικότερων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, α) του Καθεστώτος 4.1  για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα και β) του Μέτρου 6.1 για παροχή ενίσχυσης πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών έδειξαν το έντονο ενδιαφέρον του αγροτικού κόσμου για εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εκμεταλλεύσεών τους και απασχόληση των νέων της υπαίθρου μας στον πρωτογενή τομέα.

Μετά την εξέταση όλων των αιτήσεων που λήφθηκαν, αποφασίστηκε η αύξηση του ποσού επιδότησης σε 70 εκατομμύρια ευρώ, από τα 36 εκατομμύρια ευρώ που είχαν προβλεφθεί αρχικά, γεγονός το οποίο επέτρεψε την έγκριση όλων των αιτήσεων που πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής, ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εναρμονιζόμενο με τις ενωσιακές πολιτικές, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επέκταση των δράσεων αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας του αγροτικού τομέα.

Παραδείγματα αποτελούν, είπε, η μεταρρύθμιση του τομέα της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική παραγωγή, καθώς και οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, και η βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών προς όφελος των αγροτών μας.

Ανέφερε ότι κατά τα τελευταία 4 χρόνια, που εφαρμόζεται το θεσμικό πλαίσιο, καταβλήθηκαν από το Ταμείο Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργική παραγωγή πέραν των 8 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη του τομέα της πατατοκαλλιέργειας.

Επίσης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποφασίστηκε η στήριξη της ανοιξιάτικης πατάτας εσοδείας 2022 με ειδικό σχέδιο προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπρόσθετα, είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η καταχώριση της ονομασίας «κυπριακή πατάτα κοκκινογής» στο Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης.

“Η καταχώρηση της ονομασίας ‘κυπριακή πατάτα κοκκινογής’ στο Μητρώο Γεωγραφικών Ενδείξεων της ΕΕ αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση της κυπριακής πατατοκαλλιέργειας καθώς οι Γεωγραφικές Ενδείξεις δίνουν την δυνατότητα στους καταναλωτές να εμπιστεύονται και να διακρίνουν τα προϊόντα ποιότητας, ενώ παράλληλα βοηθά τους παραγωγούς στην καλύτερη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά”, επεσήμανε.