Κενή θέση για το ταχυδρομείο Λιοπετρίου

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της Κοινότητας Λιοπετρίου και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας στην κοινότητα Λιοπετρίου με αμοιβή €926,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13 Μαρτίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λάρνακας/Αμμοχώστου, τηλ. 24802600-24802450.