ΛΙΟΠΕΤΡΙ: Κενή θέση εργασίας στο ΣΚΕ

Δείτε ποιες θέσεις αφορούν και απαιτούμενα προσόντα

class red 01 exclusive, Θέση Εργασίας, κενή θέση, Λιοπέτρι

Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη:

Καθαρίστριας – Βοηθού για τις ανάγκες του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Λιοπετρίου.

Απαιτούμενα Προσόντα

• Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
• Ευχάριστη προσωπικότητα και ικανότητες επικοινωνίας και προσέγγισης
• Ακεραιότητα χαρακτήρα
• Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας

Επιπρόσθετα Προσόντα

• Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση
• Γνώση Μαγειρικής
• Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών

Απαραίτητα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίσει μόνο το άτομο που θα προσληφθεί

• Αντίγραφο ταυτότητας
• Πιστοποιητικό υγείας
• Λευκό ποινικό μητρώο
• Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί Πρόληψης και καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο Ν91(1)2014 και το οποίο έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο (2) μηνών από την Αστυνομία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς το βιογραφικό τους μαζί με τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα πιστοποιητικά μέχρι τις 12/01/2022 στην διεύθυνση:

Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Λιοπετρίου

Τ.Θ 32123
Τ.Κ 5326
Λιοπέτρι – Αμμόχωστος

Οποιαδήποτε αίτηση ληφθεί με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας μετά τις 12/01/2022 θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δε θα λαμβάνεται υπόψη.

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Για περισσότερες πληροφορίες στο 99483199

Πρόεδρος Σ.Κ.Ε Λιοπετρίου
κ. Βάσος Χριστοδούλου