Κενή θέση Βοηθού Υπευθύνου Παιδικής Λέσχης στο Παραλίμνι

557
Source: Google

Η Παιδική Λέσχη Παραλιμνίου λόγω της αύξησης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, ζητά να προσλάβει άμεσα άτομο για τη θέση του “Βοηθού Υπευθύνου”.

Παρέχεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και εργασιακών ωφελημάτων.

Ωράριο εργασίας:
12:30-17:30 (Δευτέρα-Παρασκευή)
09:30-17:30 (Τις περιόδους όπου τα σχολεία είναι κλειστά.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος στα Παιδαγωγικά (Προδημοτική, Ειδική ή Δημοτική Εκπαίδευση)
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office και Περιήγηση στο Διαδίκτυο)

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] στο Έντυπο “Αίτηση για Πρόσληψη Προσωπικού” και να συνοδεύονται από Βιογραφικό Σημείωμα και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Μαρτίου 2018

Πήροφορίες: 99331595