Τα μοναδικά ξενοδοχεία του Πρωταρά, 38 χρόνια πριν!

Αεροφωτογραφία της περιοχής από το 1980

1618

Μία παλιά αεροφωτογραφία του Πρωταρά δημοσίευσε σήμερα το πόρταλ Famagusta Public Network.

Στη φωτογραφία διακρίνονται από ψηλά τα μοναδικά ξενοδοχεία και τα λιγοστά κτίσματα που βρίσκονταν στην περιοχή του Πρωταρά κατά το 1980.

Δεξιά διακρίνεται το ξενοδοχείο Vrissiana και αριστερά το ξενοδοχείο Sunrise, εικόνα που ξυπνά μνήμες στους κατοίκους του Παραλιμνίου και αποδεικνύει την μέσα σε τέσσερεις δεκαετίες ταχύτατη ανάπτυξη της περιοχής.

Famagusta.News