Παράνομες εργασίες από ιδιώτες στην παραλία Περνέρα (ΕΙΚΟΝΕΣ)

429

Μέσα στο καταχείμωνο, εκσκαφείς προβαίνουν σε παράνομες εργασίες στη δημοφιλή παραλία Περνέρα στον Πρωταρά. Για τις εν λόγω εργασίες έγινε ήδη επέμβαση της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου και αυτές έχουν τερματιστεί. Παράλληλα, το όλο θέμα διερευνάται τόσο από την Επαρχιακή Διοίκηση όσο και από την Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, ενώπιον της οποίας έγινε σχετική καταγγελία από την Επαρχιακή Διοίκηση, καθώς οι εργασίες διεξάγονταν χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες.

Υπουργός Εσωτερικών: “Δεν εμπλέκεται ο Δήμος”

Σύμφωνα με ενημέρωση της εφημερίδας Φιλελεύθερος από τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη, “όπως επί τόπου διαπιστώθηκε, οι εργασίες αφορούσαν σπάσιμο του βραχώδους πετρώματος επί της γραμμής της στάθμης της θάλασσας, με σκοπό τη μεταφορά του από την παραλία”.

Πρόσθεσε ότι “η περιοχή, στην οποία δεν παρατηρείται πλέον οποιαδήποτε δραστηριότητα, παρακολουθείται τόσο με επιθεωρήσεις από λειτουργούς του Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου όσο και με περιπολίες μελών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου”.

Επισημαίνει δε ότι “παρά το γεγονός ότι οι εργασίες διενεργήθηκαν στο ίδιο σημείο όπου, την άνοιξη πέρσι, διενεργήθηκαν παράνομες εργασίες από τον Δήμο Παραλιμνίου, από την προκαταρκτική έρευνα της Επαρχιακής Διοίκησης και της Αστυνομίας δεν προκύπτει να εμπλέκεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην υπόθεση ο δήμος”. Αντίθετα, προσθέτει, διαφαίνεται ότι είναι ιδιώτες αυτοί που επιχείρησαν.

Σημειώνεται ότι στις παραλίες του Δήμου Παραλιμνίου καταγράφονται σωρεία αυθαίρετων επεμβάσεων τα τελευταία χρόνια, με τις αρμόδιες Αρχές να λαμβάνουν μέτρα μετά τις καταστροφές που προκαλούνται.

Σε μια προσπάθεια, μάλιστα, να επιτραπούν παράνομες επεμβάσεις στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, αρμόδιοι λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης επιθεωρούν το παραλιακό μέτωπο ακόμα και τις βροχερές ημέρες και όταν παρατηρούν ότι διενεργούνται εργασίες που ενδεχομένως να παραβιάζουν διατάξεις κείμενης νομοθεσίας, καλούν τον εμπλεκόμενο να τερματίσει αμέσως τις εργασίες αυτές. Ιδιαίτερα όταν εργασίες που διενεργούνται υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα και επηρεάζουν το ανάγλυφο του τοπίου, το θέμα καταγγέλλεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου.

Πολλές οι παράνομες παρεμβάσεις στις παραλίες του Δήμου Παραλιμνίου

Όπως προκύπτει μέσα από έρευνα της που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Φιλελεύθερος, από το 2013 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός αυθαίρετων επεμβάσεων σε παραλίες του Δήμου Παραλιμνίου. Οι επεμβάσεις έγιναν χωρίς τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης από την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δημοσίων Έργων ή/και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

Πέρα από τις τρεις υποθέσεις που αφορούν τις παραλίες Σκούταροι (Μάλαμα), Cavo Maris και Κόννος, για τις οποίες υποβλήθηκαν καταγγελίες προς την Αστυνομία από την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου κατά τη διάρκεια του 2018, καταγράφονται άλλες έξι υποθέσεις αυθαίρετων επεμβάσεων.

Συγκεκριμένα, τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήθηκε διενέργεια αυθαίρετων επεμβάσεων εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας και της Θαλάσσιας Ζώνης στην περιοχή Κάππαρη και αφορούσαν εκβραχισμό της ακτής, τοποθέτηση χαλαρών βράχων υπό τύπον κυματοθραύστη στη βόρεια πλευρά του κολπίσκου, μήκους περίπου 10 μέτρων, και διαμόρφωση της παραλίας.

Επίσης, παράνομες επεμβάσεις παρατηρήθηκαν εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας και της Θαλάσσιας Ζώνης στην περιοχή Fig Tree Bay και αφορούσαν χωματουργικές εργασίες, κατασκευή κάθετου προβόλου από φυσικούς ογκόλιθους, μήκους περίπου 30 μέτρων, και διαμόρφωση της παραλίας.

Επιπλέον, διενέργεια αυθαίρετων επεμβάσεων εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στην περιοχή Αγία Τριάδα αφορούσαν εκβραχισμό της ακτής, χωματουργικές εργασίες, αποψίλωση βλάστησης, δημιουργία χώρων στάθμευσης και διαμόρφωση της παραλίας.

Και εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στις περιοχές Σειρήνα (Κουμούλλη) και Βρυσούθκια (Μουζούρα) πραγματοποιήθηκαν παράνομες εργασίες και αφορούσαν χωματουργικές εργασίες, κατασκευή αναβαθμίδων με τη χρήση ογκολίθων, οι οποίες παρουσιάζουν πολύ απότομη κλίση και υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, καθώς και την κατασκευή αποχωρητηρίων.

Εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στην περιοχή Κάππαρη πραγματοποιήθηκαν παράνομες εργασίες και αφορούσαν χάραξη και κατασκευή χωμάτινου πεζοδρόμου χωρίς να ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες για εγγραφή δρόμου ή πεζοδρόμου, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί επέμβαση σε κρατική γη (κάτι το οποίο συνεπαγόταν έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου) ή ιδιωτική γη, ώστε να γίνει απαλλοτρίωση. Ο Γενικός Ελεγκτής, υποστηρίζει ότι τα έξοδα καλύφθηκαν από τον προϋπολογισμό του Δήμου Παραλιμνίου.

Διενέργεια αυθαίρετων επεμβάσεων παρατηρήθηκαν εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στην περιοχή Λομπαρτί (Green Bay), σε παραθαλάσσιο τεμάχιο χαλίτικης γης, που εφάπτεται με τη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας/Ειδική Ζώνη Διατήρησης, Θαλάσσια Περιοχή Νησιά (ΤΚΣ/ΕΖΔ CY3000006 και αφορούσαν εκβραχισμό της ακτής, χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση πρανών με τη χρήση ογκολίθων, αποψίλωση βλάστησης και διαμόρφωση της παραλίας.

Πηγή: Φιλελεύθερος