Δήμος Παραλιμνίου: Υποχρέωση ιδιοκτητών ακτοπλοϊκών σκαφών για έκδοση άδειας

Καλεί μη αδειούχα σκάφη για μίνι κρουαζιέρες να εκδώσουν άδειες ο Δήμος Παραλιμνίου

photo protaras exclusive, Δήμος Παραλιμνίου

Ανακοίνωση για μη αδειοδοτημένα και χωρίς πιστοποιητικά καταλληλότητας σκάφη τα οποία πραγματοποιούν μίνι κρουαζιέρες εξέδωσε ο Δήμος Παραλιμνίου.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

“Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του την Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023 εξέτασε το θέμα παραχώρησης των υποστατικών που βρίσκονται στην περιοχή της κυβερνητικής αποβάθρας για χρήση από εταιρείες που ασχολούνται με τον ακτοπλοϊκό τουρισμό.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και αφού λήφθηκε υπόψη ως θέμα αρχής η υποχρέωση όλων όσων ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον Δήμο να εξασφαλίζουν άδεια, αποφασίστηκε να μην εξεταστεί καμία αίτηση που δεν θα συνοδεύεται με άδεια άσκησης οικονομικής δραστηριότητας στον Δήμο.

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε όπως απομακρυνθούν όλα τα αντικείμενα και πινακίδες που βρίσκονται στον παραλιακό πεζόδρομο και στα πεζοδρόμια του Δήμου.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται με τουριστικές κρουαζιέρες και μεταφέρουν επιβάτες αρνούνται να προβούν στην έκδοση τέτοιας άδειας, ισχυριζόμενοι ότι δεν έχουν τέτοια υποχρέωση και ότι το πιστοποιητικό καταλληλότητας του σκάφους τους, τους δίνει το δικαίωμα για να ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον Δήμο χωρίς άδεια, θέση η οποία παραβιάζει τον περί Δήμων Νόμο.

Επί παραδείγματι, και για χάριν συγκρίσεως, όπως ένα μηχανοκίνητο όχημα για να κυκλοφορήσει στον δρόμο χρειάζεται άδεια κυκλοφορίας, που για την έκδοση της είναι απαραίτητη προϋπόθεση το πιστοποιητικό καταλληλότητας του οχήματος, έτσι και οι συγκεκριμένες εταιρείες για να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα εντός του Δήμου, οφείλουν εκτός από το πιστοποιητικό καταλληλότητας των σκαφών τους, να κατέχουν και την εν λόγω άδεια.

Με βάση τον περί Δήμων Νόμο, δεν επιτρέπεται σε καμία εταιρεία να ασκεί οικονομική δραστηριότητα στον Δήμο, χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση αυτής της άδειας.

Ο Δήμος Παραλιμνίου είναι έτοιμος να συνεργαστεί με όλους στο πλαίσιο των προνοιών της νομοθεσίας.”