Επ. Αμμοχώστου: 6,5 εκ. ευρώ για αναβάθμιση σχολικών μονάδων

Ποια έργα υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες σε Παραλίμνι, Αγία Νάπα, Δερύνεια, Λιοπέτρι, Φρέναρος και Αυγόρου

Στα €6.467.970 ανέρχεται το κόστος των αναβαθμίσεων που υλοποιήθηκαν, υλοποιούνται ή αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του 2020 σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Έργα σε Γυμνάσια Παραλιμνίου και Δερύνειας πριν το τέλος του 2020

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Famagusta.News, το υψηλότερο κόστος επί του συνόλου, αφορά το Γυμνάσιο Παραλιμνίου και συγκεκριμένα στη γενική αναβάθμιση του κτηρίου αλλά και σε επεκτάσεις και μετατροπές, το κόστος των οποίων ανέρχεται στα €4.350.000 (χωρίς ΦΠΑ). Το συγκεκριμένο έργο, μαζί με επεκτάσεις για μετατροπή του Γυμνασίου “Ειρήνης και Ελευθερίας” (Δερύνειας-Σωτήρας) σε εξατάξιο Λύκειο του οποίου το κόστος ανέρχεται στα €588.000 αναμένονται να υλοποιηθούν πριν το τέλος του 2020. Συγκεκριμένα, και τα δύο έργα προκύπτουν από την αναγκαιότητα αποσυμφόρησης του Γυμνασίου Παραλιμνίου, μετά και από απαίτηση της τοπικής αρχής και των οργανωμένων γονέων. Παράλληλα, ανάμεσα στα μικρής κλίμακας έργα τα οποία υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται κατά το 2020 με χρόνο αποπεράτωσης πριν την έναρξη τη σχολικής περιόδου 2020-2021 εντάσσεται και η στεγάνωση της μεταλλικής οροφής του Γυμνασίου Παραλιμνίου κόστους €26.500.

Έργα σε σχολεία σε Αγία Νάπα, Δερύνεια, Αυγόρου, Φρέναρος και Λιοπέτρι

Ανάμεσα στα μικρής κλίμακας έργα τα οποία υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται κατά το 2020 με χρόνο αποπεράτωσης πριν την έναρξη τη σχολικής περιόδου 2020-2021 εντάσσεται και η στεγάνωση της μεταλλικής οροφής του Δημοσίου Νηπιαγωγείου Λιοπετρίου συνολικού κόστους  €11.500.

Επίσης, έργα τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής και θα συνεχιστούν κατά τη σχολική περίοδο 2020-2021 είναι η ανέγερση του Νπιαγωγείου Φρενάρους κόστους €581.000, ενώ το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί και σε ασφαλτόστρωση γηπέδων καλαθόσφαιρας – πετόσφαιρας με νέα επίστρωση σε 23 σχολεία παγκύπρια, συνολικού κόστους €264.000.

Στα έργα τα οποία υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται κατά το 2020, με χρόνο αποπεράτωσης πριν την έναρξη της Σχολικής χρονιάς 2020-2021 περιλαμβάνεται η ανέγερση του Β’ Νηπιαγωγείου Δερύνειας συνολικού κόστους €507.000, καθώς και η ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης  και συγκεκριμένα η αποπεράτωση ημιτελούς έργου, κόστους €312.680.

Τέλος, στα μικρής κλίμακας τα οποία θα βρίσκονται σε εξέλιξη το Σεπτέμβριο 2020 περιλαμβάνεται η ανακαίνιση των αποχωρητηρίων σε Β’ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου κόστους €33.900 και σε Λύκειο Κοκκινοχωρίων κόστους €16.000 καθώς και η συντήρηση και το βάψιμο του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Νάπας κόστους €41.390.

Famagusta.News