Νέα μέλη στο ΔΣ της Τσόκκος

Το διορισμό δύο νέων μελών στο Διοικητικό της συμβούλιο ανακοίνωσε η Tsokkos Hotels.

Πρόκειται για τη νομικό Μαρία Τσόκκου και τον λογιστή Θανάση Σταυρούλη.

Οι διορισμοί αποφασίστηκαν σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 7 Αυγούστου. Κατά την ίδια συνεδρία αποφασίστηκε όπως η σύνθεση των Επιτροπών του Διοικηιτκού Συμβουλίου παραμείνει η ίδια.

Πηγή: Philenews/Insider