ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Και η κλινική «Λητώ» στο ΓεΣΥ

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Λητώ ανακοίνωσε την ένταξη του στην Β’ φάση της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης του ΓεΣΥ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδιωτικού Νοσοκομείου «Λητώ» ομόφωνα αποφάσισε την ένταξη του νοσηλευτηρίου στην Β’ φάση της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης του ΓεΣΥ.

Από σήμερα έχει προχωρήσει προς την σύναψη σύμβασης με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.