Πράσινο φως για τη Μαρίνα Παραλιμνίου (BINTEO)

Στιγμιότυπο 2019 05 04 19.34.46 Αναπτυξιακά Έργα, Μαρίνα Παραλιμνίου, Νέα Αμμοχώστου, Πρωταράς

Ανοίγει ο δρόμος και για τη μαρίνα Παραλιμνίου με την κατάθεση ενώπιον της περιβαλλοντικής αρχής της μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ).

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο φορέας του έργου είναι η εταιρεία PMV Maritime Holdings Ltd.

Το κόστος του έργου υπολογίζεται στα €110 εκ., τα οποία θα καλυφθούν από συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων του φορέα ανάπτυξης, καθώς και από ροή εισοδήματος από τις προ-πωλήσεις ακινήτων (κυρίως από οικιστικές εγκαταστάσεις).

H μαρίνα Παραλιμνίου θα διαθέτει άδεια για τα επόμενα 125 χρόνια και θα θεωρείται επίσημη είσοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί στους 48 μήνες, ενώ στους 34 μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μόνο στη μαρίνα.

Η ταυτότητα του έργου

Η μαρίνα Παραλιμνίου θα αποτελείται από 300 θέσεις ελλιμενισμού και μικτή ανάπτυξη με οικιστικές, εμπορικές χρήσεις καθώς και με χώρους αναψυχής στην περιοχή Περνέρα, στο δήμο Παραλιμνίου.

Η μικτή οικιστική και εμπορική ανάπτυξη θα περιλαμβάνει κατοικίες (διαμερίσματα και μικρό αριθμό επαύλεων), καταστήματα, χώρους εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες κ.λπ.) και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους εξωτερικούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του έργου

Η κτηριακή ανάπτυξη της μαρίνας Παραλιμνίου περιλαμβάνει οικιστικές, εμπορικές, λειτουργικές και άλλες βοηθητικές χρήσεις. Συγκεκριμένα, η χερσαία ανάπτυξη αποτελείται από 119 πολυτελή διαμερίσματα, 4 επαύλεις, κτήριο διοίκησης – YachtClub, όλα κεντρικά χωροθετημένα με θέα τον παραλιακό πεζόδρομο, μαζί με εμπορικό χώρο όπου θα φιλοξενούνται καφετέριες, εστιατόρια και εμπορικά καταστήματα.

Η τοποθεσία της ανάπτυξης της μαρίνας Παραλιμνίου, η χωροθέτηση, καθώς και οι προδιαγραφές ανάπτυξης προκαθορίστηκαν από το κράτος, βάσει περιβαλλοντικών και άλλων σχετικών μελετών, ως μέρος της την Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ναυτικού Τουρισμού του Υπουργείου Ενέργειας.

Όπως αναφέρεται, το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας (μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ναυτικού Τουρισμού) προωθεί τη δημιουργία Ενιαίας Ζώνης Θαλάσσιας Ναυσιπλοΐας από την Δερύνεια μέχρι τον Κάτω Πύργο, μέσω της ανάπτυξης Μαρίνων.

Ο κύριος στόχος αυτής της στρατηγικής είναι ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος και η αύξηση της ροής ποιοτικού τουρισμού προς την Κύπρο καθώς και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, κάτι το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας.

Με βάση την πιο πάνω στρατηγική, τον Ιούνιο του 2015, το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δημοσίευσε δημόσιο διαγωνισμό για παραχώρηση σε Στρατηγικό Επενδυτή τη μίσθωση και άδεια χρήσης κρατικού χώρου (χερσαίου και θαλάσσιου) για την ανάπτυξη της μαρίνας Παραλιμνίου.

Ο σκοπός του έργου

Ο βασικός σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία μιας Μαρίνας υψηλών προδιαγραφών, με ασφαλή και εύκολη πρόσβαση και πλοήγηση από σκάφη αναψυχής, συνδυασμένη με υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, έτσι ώστε να προσελκύει επισκέπτες στην περιοχή καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η περιοχή του έργου βρίσκεται στην Νοτιοανατολική ακτογραμμή της Κύπρου, στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Περιοχή Περνέρα, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο του Παραλιμνίου (περίπου 5 χλμ. βορειοανατολικά), και Βόρεια από τη χερσόνησο του Κάβο Γκρέκο (Σχήμα 1).

Ο φυσικός κολπίσκος, γνωστός και ως “Κόλπος Λούμα” καθορίστηκε ως η ιδανική τοποθεσία για την ανάπτυξη της Μαρίνας Παραλιμνίου, καθώς και η παρακείμενη γη η οποία έχει διατεθεί για την ανάπτυξη. Η περιοχή του έργου, η οποία βρίσκεται μεταξύ του κόλπου Σειρήνα και του ξενοδοχείου GoldenCoast, καταλαμβάνει έκταση 29.000 m2 και εντάσσεται αρμονικά μεταξύ α) μίας περιοχής 13.000 m2 στα δυτικά η οποία έχει θα διατηρηθεί ως φυσικό πάρκο (δημόσιος χώρος πρασίνου) και β) του γραφικού αλιευτικού καταφυγίου Περνέρα στα νότια.

Τονίζεται ότι η μαρίνα Παραλιμνίου δεν ανταγωνίζεται τις άλλες αναπτύξεις μαρίνων, αλλά αντιθέτως ενισχύει το αναπτυσσόμενο δίκτυο πολυτελών θαλάσσιων προορισμών στην Κύπρο και συμβάλει σημαντικά στην προσβασιμότητα προς την όμορφη ακτογραμμή του Πρωταρά.

Πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου έχουν αναγνωρισθεί και αξιολογηθεί σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους, μεταξύ άλλων, από: (α) την κατασκευή και λειτουργία του έργου, (β) τη χρήση των φυσικών πόρων, (γ) την εκπομπή ρύπων, θορύβου, κραδασμών, δημιουργία όχλησης, και απόρριψη και διαχείριση απορριμμάτων, (δ) τους κίνδυνους στη δημόσια υγεία, πολιτιστική κληρονομιά ή στο περιβάλλον, (ε) τη συσσώρευση των επιπτώσεων ως αποτέλεσμα άλλων υφιστάμενων ή/και εγκεκριμένων/ προγραμματισμένων έργων, (ζ) την επίπτωση του έργου στις κλιματικές αλλαγές (πχ. στη φύση και στο μέγεθος εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου) και στην τρωτότητα του έργου στις κλιματικές αλλαγές, (η) τις τεχνολογίες και στις ουσίες που χρησιμοποιούνται.

Με βάση την εκτενή ανάλυση των πιθανών και υπολειπόμενων επιπτώσεων, καθώς επίσης και των προτεινόμενων μέτρων, οι κύριες σημαντικές υπολειπόμενες αρνητικές επιπτώσεις του έργου (που παραμένουν ως υψηλής σημασίας μετά την υιοθέτηση των μέτρων) σχετίζονται με τα ακόλουθα:

▪ Αλλαγές στη μορφολογία του πυθμένα, στη βαθυμετρία και στα θαλάσσια ιζήματα

▪ Άμεση απώλεια οικοτόπου

Οι πιο πάνω επιπτώσεις δεν μπορούν να αποφευχθούν και είναι απόλυτα συνδεδεμένες με το είδος και το χαρακτήρα του έργου. Επίσης, αναφορικά με την άμεση απώλεια οικοτόπου, στην περιοχή των προτεινόμενων εργασιών για την κατασκευή της μαρίνας, δεν έχει εντοπισθεί κάποια σημαντική κάλυψη θαλάσσιων σημαντικών ειδών ή/και οικοσυστημάτων.

Πηγή: StockWatch