Το Xenion High School «Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Xenion Xenion High School, Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μαθητές του Xenion High School συμμετείχαν στην Τελική Εκδήλωση του Προγράμματος EPAS – «Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» επισφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό την επιτυχημένη πορεία τους στο εν λόγω ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Η ομάδα του Xenion κέρδισε τον τίτλο «Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» μέσα από τη διοργάνωση σειράς διαλέξεων και δραστηριοτήτων που είχαν στόχο να προωθήσουν στο κοινό την αξία των Ευρωεκλογών και των θεσμών της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γενικότερα.