Υπ.Ενέργειας: “Οι μαρίνες Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου αλλάζουν το τουριστικό προϊόν”

a Μαρίνα Αγίας Νάπας, Μαρίνα Παραλιμνίου, Νέα Αμμοχώστου

Στα €48,3 εκατ. ανέρχονται οι προϋπολογισθείσες δαπάνες του Υπουργείου Ενέργειας για το 2018, αυξημένες κατά €10 εκατ. σε σχέση με το 2017.

Σύμφωνα με το σημείωμα του υπουργού Ενέργειας για τον προϋπολογισμό 2018, η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη χορηγία ύψους €5 εκατ. στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην αύξηση κατά €2,3 εκατ. στο άρθρο «Εκπαίδευση σε Θέματα Υδρογονανθράκων», στη χορηγία ύψους €1,3 εκατ. στην Εθνική Αρχή Παιγνίου και Εποπτείας Καζίνο και ποσό ύψους €3,6 εκατ. στο άρθρο που αφορά την Ίδρυση Βιομηχανικών Περιοχών και περιλαμβάνει την ίδρυση της Ενεργειακής και Βιομηχανικής Περιοχής Βασιλικού.

Στο σημείωμα καταγράφονται και οι ιδιωτικές επενδύσεις που ξεπερνούν το €1 δισ. και βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κύπρο, με στόχο τη δημιουργία νέας υποδομής που θα αλλάξει το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. Μεταξύ των έργων συγκαταλέγονται οι μαρίνες στη Λεμεσό, στην Αγία Νάπα, στο Παραλίμνι και στην Πάφο, με συνολικό κόστος ανάπτυξης το €1,1 δισ.

Πάντως, στον τομέα του Εμπορίου, ο Προϋπολογισμός του 2018 συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες και ενέργειες που έχουν στόχο την αύξηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών και οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στη διείσδυσή τους σε ξένες αγορές και γενικότερα στη βελτίωση της εξωστρέφειας του επιχειρηματικού κόσμου.

Στην Υπηρεσία Εμπορίου αναλογούν €3.130.010, εκ των οποίων οι €520.000 αντιστοιχούν στην προαγωγή Εξαγωγών Υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, με στόχο την προαγωγή Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων θα δαπανηθούν € 1.600.000 και σχετικά με τα Γεωργικά Προϊόντα €970.000.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι εντός του 2018 θα γίνει η δεύτερη προκήρυξη νέων Σχεδίων Χορηγιών, ενώ το Υπουργείο Ενέργειας τονίζει ότι μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του μεγαλύτερου αριθμού των αιτήσεων που υποβλήθηκαν (εκκρεμεί για αξιολόγηση μικρός αριθμός αιτήσεων των Σχεδίων «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω» καθώς και του Σχεδίου για τη Μεταποίηση/Eμπορία Γεωργικών Προϊόντων). Όπως αναφέρεται, δόθηκαν εγκρίσεις σε 1.695 δικαιούχους για συνολικό ποσό ύψους €75 εκατομμυρίων.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας στοχεύει την προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της διοργάνωσης νέων και στήριξης υφιστάμενων διαγωνισμών, εκδηλώσεων και προγραμμάτων επιχειρηματικότητας όπως τα Βραβεία Καινοτομίας, τα Βραβεία Επιχειρηματικότητας, το Ψηφιακό Πρωτάθλημα και άλλοι διαγωνισμοί με σκοπό την ενθάρρυνση και προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής καινοτομίας (€120.000).

Τέλος, περιλαμβάνεται πρόνοια για δαπάνη ύψους €200.000 αφορά την πρόσληψη Επόπτη του έργου του Καζίνο, ο οποίος θα παρακολουθεί επί τόπου τις εργασίες του κατόχου της άδειας Καζίνο και θα ενημερώνει τη Συντονιστική Επιτροπή.

Πηγή: Φιλελεύθερος/Δήμητρα Λάντου