ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου: Εφαρμογή στρατηγικής για αντιμετώπιση αρνητικών φαινομένων

35746b9106dddd543eda103b220a2ecf exclusive, ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου
Εικόνα Αρχείου

Στρατηγική κατά της παραβατικότητας και υπέρ της τουριστικής αειφορίας, υποστηρίζει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) Αμμοχώστου.

Σε δελτίο Τύπου του Συνδέσμου αναφέρεται ότι “η στρατηγική για ορθολογιστική διαχείριση  αρνητικών φαινομένων αποτελούν μία από τις πιεστικότερες προκλήσεις που αφορούν στο μέλλον του τουρισμού της επαρχίας και της Κύπρου γενικότερα. Η κατανόηση και αντιμετώπιση των φαινομένων που αμαυρώνουν το όνομα και ζημιώνουν το αειφόρο μέλλον του τουρισμού, πρέπει να τοποθετηθούν σε επιστημονικά ορθή στρατηγική βάση, στο ανώτερο υπαρκτό επίπεδο”.

Προστίθεται ότι “θέματα συμπεριφορών που απορρέουν από λανθασμένες προσδοκίες επισκεπτών, θέματα επιχειρηματικών πρακτικών που κινούνται στα όρια του αποδεκτού, σίγουρα πέρα από τα όρια του κοινού οφέλους, καθώς και θέματα αδράνειας των τοπικών κοινωνιών, οφείλουν να τύχουν εξειδικευμένης και σοβαρής μελέτης, καθότι αναντίρρητα συγκαθορίζουν την αειφορία του τουριστικού προϊόντος”.

Η ύπαρξη του Υφυπουργείου Τουρισμού, συνεχίζει το δελτίο Τύπου “αποτελεί πλέον το κύριο βάθρο ώστε να μπουν οι δράσεις και ενέργειες όλων των φορέων σε επιστημονικά σωστή βάση και προς τούτο  , ανεκτίμητο εργαλείο αποτελούν οι εισηγήσεις παγκόσμιων οργανισμών”.

Σύμφωνα με τον ΠΑΣΥΞΕ “η επιλεγμένη στρατηγική του κράτους οφείλει να καθορίσει τις θεμελιώδεις αρχές ερευνώντας και κατανοώντας πλήρως τις γενεσιουργές αιτίες, ανά περιοχή, που προκαλούν ή επιτρέπουν παραβατικές συμπεριφορές, καταρτίζοντας στρατηγικές που θα συνάδουν απόλυτα με την προστασία και αειφορία του τουρισμού, καθορίζοντας ένα μοντέλο αποτελεσματικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα και επιδιώκοντας ολική συμμετοχή των επηρεαζόμενων με γνώμονα τα κοινό όφελος”.

Υπέρτατος στόχος και διακύβευμα, προστίθεται “είναι η συνολική εφαρμογή της στρατηγικής με δράσεις όπως η αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων καναλιών αποτελεσματικής επικοινωνίας προς κατοίκους και επισκέπτες, η επένδυση σε κατάλληλες υποδομές και μεθόδους εφαρμογής και η ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και εμπειριών που να ενθουσιάζουν τους επισκέπτες και να σέβονται τους κατοίκους και τα ήθη. Ακόμα η εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης συμπεριφορών επισκεπτών,  η διασφάλιση τις προσδοκίες επισκεπτών και κατοίκων, καθώς και τις επενδύσεις των επιχειρηματιών και ο έλεγχος και η διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής όλων των πιο πάνω, επιμετρώντας σε μόνιμη βάση οφέλη και ζημιές, ευκαιρίες και κινδύνους, και παίρνοντας παράλληλα συνεχή διορθωτικά μέτρα”.

Ο ΠΑΣΥΞΕ υποστηρίζει ακόμα ότι “ακολουθώντας τα γεγονότα και δίδοντας εξηγήσεις, κατόπιν εορτής,  χωρίς σε βάθος έρευνα και μελέτη δεν αποτελεί πλέον επιλογή. Η ολοκληρωμένη πολιτική με αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης και καταπολέμησης αρνητικών φαινόμενων, αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα με στρατηγικό τρόπο, θα επιτρέψουν να διαχειριζόμαστε ενεργά και ευοίωνα την ποιότητα και βιωσιμότητα  του τουρισμού”.