Κενή θέση Διευθυντή Πωλήσεων στη ΣΕΔΙΓΕΠ Σωτήρας

Η Εταιρεία – Οργάνωση Παραγωγών ΣΕΔΙΓΕΠ Σωτήρας Λτδ, με έδρα στη Σωτήρα της επαρχίας Αμμοχώστου, που ασχολείται με την συγκέντρωση και εμπορία οπωροκηπευτικών ζητεί να προσλάβει Διευθυντή Μάρκετινγκ / πωλήσεων ο οποίος να αναλάβει την εμπορία των οπωροκηπευτικών που παράγουν τα μέλη της.

Προφίλ του υποψηφίου:

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Μάρκετινγκ ή με μεταπτυχιακό πτυχίο στο Μάρκετινγκ
 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Οικονομικά με επιλογές μαθημάτων στο Μάρκετινγκ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στο Μάρκετινγκ θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Πείρα στο Μάρκετινγκ / πωλήσεις διάρκειας τουλάχιστο πέντε χρόνων.
 • Πολύ καλή γνώση της κυπριακής αγοράς γεωργικών προϊόντων.
 • Ικανότητα συνεργασίας με τα μέλη της εταιρείας-οργάνωσης με στόχο την παραγωγή προϊόντων οπωροκηπευτικών που ζητούνται από την αγορά.
 • Πέραν της μητρικής Ελληνικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Προσφέρονται:

 • Ελκυστικός μισθός ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα
 • Εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και στο ΓΕΣΥ σύμφωνα με την νομοθεσία
 • Χρήση αυτοκινήτου της εταιρείας-Οργάνωσης
 • Από τον δεύτερο χρόνο δυνατότητα προσαρμογής του μισθού για να αυξάνεται ανάλογα με την απόδοση και την επίτευξη των στόχων.

Δεχόμαστε αιτήσεις από τις 7/10/2020 μέχρι 30/10/2020.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης με πλήρη βιογραφικό και κατάλληλα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις στο e-mail: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 23824848.