Κενή θέση εργασίας σε καφετέρια στη Σωτήρα

H καφετέρια Grosseto Coffee and Wine στη Σωτήρα ζητά να προσλάβει ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – BARISTA για μερική απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου,
  • Άρτια εκτέλεση των καθηκόντων,
  • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας,
  • Άτομο ικανό, ευχάριστο με ικανότητες προώθησης προϊόντων, ανάληψη πρωτοβουλιών, οργανωτικό πνεύμα,
  • Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] 
Πληροφορίες: 23722608