Στη δημοσιότητα η λίστα ΠΕΠ που δεν υπέβαλαν δήλωση Πόθεν Έσχες

Τα ονόματα αξιωματούχων και πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων δημοσιεύει το Τριμελές Συμβούλιο

E0E71D26 84A7 4D56 A64D 3F2F6A0423C2 Πόθεν έσχες, πολιτική

Τα ονόματα αξιωματούχων και πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων δημοσιεύει το Τριμελές Συμβούλιο.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση τα ονόματα αυτών που δεν έχουν συμμορφωθεί με τον νόμο για υποβολή των δηλώσεων τους είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα τους.

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρία του προχώρησε με την εφαρμογή των όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα πρόσωπα που δεν έχουν συμμορφωθεί.

Τα ονόματα των αξιωματούχων αναρτώνται ως τιμωρητικό μέτρο στην ιστοσελίδα του Τριμελούς Συμβουλίου.

Επίσης, αντιμέτωποι με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας όσοι παραλείψουν να καταθέσουν δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων για τους ίδιους όσο και για τις/τους συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους. Συγκεκριμένα θα τους επιβληθεί το χρηματικό πόσο ύψους 5 χιλιάδων ευρώ και πρόσθετα επιβολή χρηματικής ποινής μέχρι και 100 ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης παράλειψης.

Όσοι αρνηθούν να πληρώσουν το χρηματικό πρόστιμο θα παραπεμφθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης με το ποσό να θεωρείται αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Η λίστα με τους τοπικούς αξιωματούχους της επαρχίας Αμμοχώστου:

26D5CD3E 5511 4F47 95EF ECFF683D7FC8 Πόθεν έσχες, πολιτική