Τα 4 σενάρια για συνενώσεις Δήμων στην Επαρχία Αμμοχώστου

Βαθιές τομές στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης πραγματοποιεί η προτεινόμενη μεταρρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα και με το έγγραφος πολιτικής – μελέτης, που ετοιμάσθηκε από τεχνοκράτες και από τις 10 Οκτωβρίου έχει παραδοθεί στους Δήμους για μελέτη και σχόλια. Το έγγραφο πολιτικής, το οποίο έχει στην διάθεσή της η «Κ», περιλαμβάνει τις προτάσεις του ΥΠΕΣ για το νέο χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη μελέτη παρουσιάζονται συνολικά 13 σενάρια, με τις προτεινόμενες συνενώσεις δήμων και κοινοτήτων. Στο πρώτο σενάριο ο αριθμός των νέων Δήμων είναι 13 με τη συμπερίληψη 28 κοινοτήτων. Στο δεύτερο σενάριο ο αριθμός των Δήμων είναι 14 με την συμπερίληψη 24 κοινοτήτων. Ένα σημείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που προκύπτει από τη μελέτη είναι πως προτείνεται η δημιουργία τριών Μητροπολιτικών Δήμων, στη Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο. Το άλλο σημείο με εξίσου ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφορά τους οικονομικούς πόρων. Στο πρώτο σενάριο οι εξοικονομήσεις που προκύπτουν είναι της τάξης των 39.324.994 ευρώ ετησίως, ενώ στο δεύτερο 52.654.529. Η μελέτη του ΥΠΕΣ περιλαμβάνει τέσσερα σενάρια για την ελεύθερη Αμμόχωστο, τρία για την Πάφο και από δυο για τις υπόλοιπες επαρχίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ασκήσεις επί χάρτου που αφορούν την ελεύθερη Αμμόχωστο και Πάφο, όπου καταγράφονται αντιδράσεις αλλά και ζυμώσεις για τις επερχόμενες αλλαγές. Η «Κ» παρουσιάζει τα προτεινόμενα σενάρια του ΥΠΕΣ επί των οποίων η Ένωση Δήμων θα τοποθετηθεί στη Γενική Συνέλευση στις 2 Νοεμβρίου.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Στην ελεύθερη Αμμόχωστο η πρόταση του ΥΠΕΣ προσπαθεί να συγκεράση τις όποιες απόψεις υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο. Στα τέσσερα προτεινόμενα σενάρια τα τρία περιλαμβάνουν από δυο εναλλακτικές επιλογές.

ΣΕΝΑΡΙΟ Α
Ενιαίος Δήμος (Δήμοι: Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Δερύνειας, Σωτήρα, και οι κοινότητες Φρέναρου και Λιοπέτριου).

ΣΕΝΑΡΙΟ Β
α) Δερύνειας-Σωτήρα
β) Παραλίμνι-Αγία Νάπα

ΣΕΝΑΡΙΟ Γ
α) Δερύνεια-Σωτήρα-Λιοπέτρι- Φρέναρος
β) Παραλίμνι-Αγία Νάπα

ΣΕΝΑΡΙΟ Δ
α) Δερύνεια-Παραλίμνι
β) Αγία Νάπα-Σωτήρα

Στο σενάριο του Ενιαίου Δήμου, στο οικονομικό σκέλος – έσοδα το γενικό σχόλιο της μελέτης κάνει λόγο «για έναν εξαιρετικά βιώσιμο Δήμο κυρίως λόγω της τουριστικής ανάπτυξης στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου». Συγκεκριμένα τα ίδια έσοδα υπολογίζονται στα 35.047.765 ευρώ, ενώ οι κρατικές χορηγίες στα 5.721.314 ευρώ. Θετικά είναι τα σχόλια της μελέτης και για τα πρωτογενή αποτελέσματα του Δήμου τα οποία, όπως αναφέρεται, θα είναι πλεονασματικά κατά 1.724.096. Επίσης η συγχώνευση των τεσσάρων Δήμων, εκτιμάται, θα παρουσίαζε σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το σημερινό σύστημα κατακερματισμού, σε τέσσερις σχετικά μικρούς Δήμους. Ο Ενιαίος Δήμος (τέσσερις Δήμοι) θα είναι έκτασης 211 τετραγωνικών χλμ με συνολικό πληθυσμό 29.493 κατοίκους, εκ των οποίων οι 21.859 είναι ψηφοφόροι.

Πηγή: Η Καθημερινή