Εισφορά €1000 από τους Μύλους Χατζηγιώρκη για το σιτιστικό πρόγραμμα του Γ’ Δημοτικού

Επιταγή ύψους χιλίων ευρώ παρέδωσαν στον Δήμαρχο Σωτήρας οι Αλευρόμυλοι Χατζηγιώρκη, ως εισφορά στο επισιτιστικό πρόγραμμα του Ολοήμερου Γ’ Δημοτικού Σωτήρας, το οποίο πήρε σάρκα και οστά κατά τη φετινή χρονιά, μετά και από πρωτοβουλία του ιδρύματος “Σοφία για τα παιδιά”. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία “Μύλοι Χατζηγιώρκη”, συνεισφέρει έμπρακτα με το φιλανθρωπικό της έργο στην σίτιση των παιδιών του Γ’ Δημοτικού Σωτήρας.

Ο Δήμαρχος Σωτήρας κατά την παραλαβή της επιταγής ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της εταιρείας, τονίζοντας πως τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν πως ακόμα και σε χαλεπούς καιρούς, υπάρχουν εταιρείες και οργανισμοί που βάζουν την ανθρωπιά πάνω από το κέρδος.

SotiraNews.com