Πράσινο για 29 επαύλεις στη μαρίνα Αγίας Νάπας

Υπέρ της αδειοδότησης των επαύλεων και του Club Pavillion στη μαρίνα Αγίας Νάπας τάχθηκε η Περιβαλλοντική Αρχή, ανοίγοντας τον δρόμο στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για έγκριση ακόμα μιας ανάπτυξης που θα αφορά το συνολικό έργο που υπολογίζεται ότι θα κοστίσει €220 εκατομμύρια.

Το προτεινόμενο έργο αποτελεί μέρος της μαρίνας Αγίας Νάπας, η οποία θα κατασκευαστεί στην περιοχή Αγίας Θέκλας – Μακρόνησου, στα σύνορα Αγίας Νάπας και Σωτήρας.

Το έργο αφορά στην ανέγερση 29 επαύλεων οι οποίες θα τυγχάνουν αποκλειστικά οικιστικής χρήσης και την υλοποίηση του χώρου αναψυχής Club Pavillion το οποίο θα χωροθετηθεί στο νοτιοδυτικό μέρος της μαρίνας Αγίας Νάπας.

Οι 17 επαύλεις, 6 Peninsula Villas, και 11 Beach Villas, εντοπίζονται στο δυτικό άκρο της μαρίνας Αγίας Νάπας και εφάπτονται στην τεχνητή παραλία που θα δημιουργηθεί για σκοπούς ψυχαγωγίας των χρηστών του έργου και των λουόμενων. Το Club Pavillion, τοποθετείται στο νοτιοδυτικό τμήμα της μαρίνας και θα είναι προσβάσιμο από το κοινό και τους χρήστες της μαρίνας. Οι υπόλοιπες 12 επαύλεις (Island Villas) θα ανεγερθούν σε χώρο ο οποίος θα δημιουργηθεί από επίχωση εντός της λεκάνης της μαρίνας. Σημειώνεται ότι το κόστος των επαύλεων κυμαίνεται από €500 χιλ. έως και €5,2 εκατ. η κάθε μία.

Ο χώρος ανάπτυξης βρίσκεται περίπου 950m ανατολικά από την οργανωμένη παραλία λουομένων της παραλίας Αγίας Θέκλας και περίπου 750m δυτικά της χερσονήσου Μακρόνησος. Ειδικότερα η ανάπτυξη χωροθετείται νότια της λεωφόρου Αγίας Θέκλας.

Το έργο προτείνεται να υλοποιηθεί σε στενή βραχώδη παράκτια λωρίδα στην περιοχή της Αγίας Θέκλας στα δυτικά της Αγίας Νάπας. Ο χώρος ανάπτυξης βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Αγίας Θέκλας-Λιοπετρίου που θεωρείται σημαντικό σημείο για τους μεταναστευτικούς διαδρόμους και τη διαχείμαση ενός αριθμού πουλιών από την Κύπρο και την ΕΕ συνολικότερα. Το οικόπεδο ανάπτυξης έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη για την ανάπτυξη της μαρίνας.

Η Τουριστική Ζώνη Τ3δ3 αποτελεί την επικρατέστερη πολεοδομική ζώνη στην περιβάλλουσα περιοχή, που μεταξύ άλλων καλύπτει και το παράκτιο τμήμα της περιοχής στα νοτιοανατολικά του χώρου ανάπτυξης του Ανατολικού Πύργου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, πέντε Αρχαία Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι βρίσκονται στη γειτνιάζουσα περιοχή της μαρίνας. Τα πλησιέστερα είναι το παρεκκλήσι της Αγίας Θέκλας στα 150m στα δυτικά και ο Αρχαιολογικός Χώρος «Ζυγάτζιην» στα 250m στα βορειανατολικά.

Το μέγεθος της ανάπτυξης και το γεγονός πως χωροθετείται εντός των ορίων της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Λιοπετρίου – Αγ. Θέκλας του Δικτύου Natura 2000, αναμένεται να επιφέρει πίεση και αρνητικές επιπτώσεις στην προστατευόμενη περιοχή και στα είδη που φιλοξενούνται.

Η Περιβαλλοντική Αρχή στη γνωμάτευσή της αναφέρει ότι η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας στο συγκεκριμένο χώρο, θα επιφέρει αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Λιοπετρίου – Αγ. Θέκλας και πιο συγκεκριμένα στο είδος Charadrius leschenaultia, καθώς και σε είδη χλωρίδας του Κόκκινου Βιβλίου της Κύπρου, όπως διαπιστώθηκε στην έκθεση της Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για το έργο της Makronissos Marina Ltd.

Η Περιβαλλοντική Αρχή, εισηγείται όπως το προτεινόμενο έργο αδειοδοτηθεί, με την προϋπόθεση πως θα εφαρμόζονται οι όροι που περιλαμβάνονται στη γνωμάτευση για το σύνολο του έργου της Makronissos Marina Ltd, καθώς και την ενσωμάτωση στην Πολεοδομική Άδεια, συγκεκριμένων όρων που τέθηκαν κατά την εξέταση της αίτησης για τις επαύλεις.

Πηγή: Φιλελεύθερος