Πάνω από 3,2 εκατ. μαθητές είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού – Τι γίνεται στα κυπριακά σχολεία

CEB1 60 Παιδεία
Πάνω από 3.2 εκατομμύρια μαθητές είναι θύματα του σχολικού εκφοβισμού, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, οι οποίες έχουν δείξει πως το φαινόμενο αυτό, δυστυχώς, παρουσιάζεται και στα κυπριακά σχολεία.

CEB1 1541 Παιδεία

Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αναφέρει ότι σύμφωνα με σχετικές έρευνες ποσοστό 17% των μαθητών ανήκουν στην κατηγορία των θυτών ή των θυμάτων ή / και στην ομάδα των μαθητών που άλλοτε εκδηλώνουν εκφοβιστική συμπεριφορά ενώ άλλοτε γίνονται οι ίδιοι στόχοι, προσθέτοντας ότι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με επίκεντρο της προσοχής τους τα παιδιά έχουν δραστηριοποιηθεί στον τόπο μας με σκοπό την δημιουργία μηχανισμών πρόληψης αλλά στήριξης των παιδιών που ανήκουν στην οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες.

Αναφερόμενο στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ενδοσχολικού Εκφοβισμού και Ενδοσχολικής Βίας γράφει ότι αποτελεί μια ευκαιρία για τουςμαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να ανταλλάξουν σκέψεις, ιδέες και εμπειρίες, να ενημερωθούν ή και να προτείνουν τρόπους για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

“Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας έχει ρόλο και ευθύνη για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Ο βαθμός εμπλοκής κάθε μέλους, σχετίζεται τόσο με την ιδιότητά του, όσο και με τη σοβαρότητα, τη συχνότητα και την ένταση του κάθε περιστατικού εκφοβισμού. Το κάθε μέλος έχει και διαφορετικό ρόλο να επιτελέσει, αφού άλλος είναι ο ρόλος και η ευθύνη του διευθυντή του σχολείου, άλλος του δασκάλου, άλλος των συμμαθητών, και άλλος των γονιών. Ωστόσο, όλοι θα πρέπει να συνεργαστούν σε ένα πλαίσιο παράλληλων και αλληλένδετων δράσεων”, σημειώνει.

Πρόσθετα, αναφέρει ότι “η συγκεκριμένη ημέρα είναι και μια αφορμή η Πολιτεία σε συνεργασία με τις πιο πάνω ομάδες και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις να χαράξουν μια ενιαία πολιτική κατά της σχολικής βίας”, συμπληρώνοντας ότι “μέσα από την πολιτική αυτή θα πρέπει να ενθαρρύνονται τα παιδιά να αναφέρουν χωρίς δισταγμό το κάθε περιστατικό εκφοβισμού ή βίας, να προτείνονται μέτρα εξάλειψης της νεανικής παραβατικότητας και δημιουργίας ενός σχολικού περιβάλλοντος όπου θα επικρατεί το αίσθημα ασφάλειας και θα προάγεται ο αλληλοσεβασμός, η συνεργασία, η φιλία, η αποδοχή, και το ομαδικό πνεύμα”.

Πηγή: ΚΥΠΕ