Στους 53.400 οι άνεργοι στην Κύπρο το τρίτο τρίμηνο του 2012

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, που διενεργείται σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Κανονισμό, για το 3ο τρίμηνο του 2012, ο αριθμός των εργαζομένων ανερχόταν στις 389,0 χιλιάδες άτομα (άνδρες 205,0 χιλιάδες και γυναίκες 184,1 χιλιάδες) και ο αριθμός των ανέργων στις 53,4 χιλιάδες άτομα (άνδρες 28,8 χιλιάδες και γυναίκες 24,6 χιλιάδες).

Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών ήταν 70,0% (άνδρες 76,3% και γυναίκες 64,2%) σημειώνοντας μείωση από το προηγούμενο τρίμηνο του 2012, 70,7% (άνδρες 76,8%, γυναίκες 65,2%) και από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, 72,7% (άνδρες 79,4% και γυναίκες 66,5%).

Το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν σε 12,1% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 12,3% και γυναίκες 11,8%) σημειώνοντας αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο του 2012, 11,3% (άνδρες 12,1%, γυναίκες 10,4%) και από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, 7,8% (άνδρες 7,6% και γυναίκες 7,9%). Επίσης το ποσοστό ανεργίας για τους νέους 15-24 ετών ήταν 26,4% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών σημειώνοντας αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο του 2012, 25,9% και από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, 22,2%.

SotiraNews