586 ευρώ ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα μέχρι το 2017

Με νέο τρόπο θα καθορίζεται ο κατώτερος μισθός στην Ελλάδα από το 2017. Μέχρι τότε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης σημειώνει πως «ο κατώτατος μισθός θα παραμείνει σταθερός στα 586 ευρώ».

Ο νέος μηχανισμός προβλέπει ότι ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται από την κυβέρνηση, ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και λαμβάνοντας υπόψη μία σειρά παράγοντες στην οικονομία και την απασχόληση.

Σύμφωνα με το υπουργείο με τον νέο μηχανισμό:

Καθορίζεται ένα νόμιμο κατώτατο όριο μισθών και ημερομισθίων, κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται να ορίζονται αμοιβές είτε με συλλογικές είτε με ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Επιτρέπεται η σύναψη συλλογικών συμβάσεων σε υψηλότερα μισθολογικά επίπεδα, σε επιμέρους κλαδικά ή επιχειρησιακά επίπεδα ύστερα από διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων.

Το νέο σύστημα καθορισμού κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου που θα ισχύσει από το 2017.

Πηγή: SigmaLive.com