Αναλαμβάνει καθήκοντα ο Δήμαρχος Σωτήρας

Αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους οι νέοι Δήμαρχοι που προέκυψαν από τις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου, μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχος Σωτήρας, κύριος Γιώργος Τάκκας. Έχουν ήδη οριστεί για σήμερα τελετές ανάληψης καθηκόντων σε πολλά Δημαρχεία… 

Η θητεία των νέων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβουλίων άρχισε επίσημα την πρώτη Ιανουαρίου.

Στις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου αναδείχθηκαν συνολικά 34 Δήμαρχοι. Σε κάποιους Δήμους δεν έγιναν εκλογές καθώς ένας μόνο υποψήφιος διεκδικούσε το θώκο.

Πηγή: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ