Κίνητρα σε ξενοδοχειακές μονάδες για Νοέμβριο – Μάρτιο

CEB1 28 Ειδήσεις
Με στόχο την παροχή κινήτρων σε ξενοδοχειακές μονάδες, προκειμένου αυτές να μην αναστέλλουν τις εργασίες τους κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Μαρτίου, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προβεί στην ετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων και στις δέουσες ενέργειες για την προκήρυξη σχεδίου κατάρτισης εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών, κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2015 – Μαρτίου 2016.

CEB1 1750 Ειδήσεις

Όπως δήλωσε, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος, το εν λόγω σχέδιο εμπίπτει στα ευρύτερα μέτρα που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.

Πρόσθεσε πως το πρόγραμμα κατάρτισης θα διεξάγεται ενδοϋπηρεσιακά από τις ξενοδοχειακές μονάδες και κατά την περίοδο κατάρτισης αυτές θα καταβάλλουν στους ξενοδοχοϋπάλληλους επίδομα κατάρτισης ίσο με το μισθό τους, ενώ παράλληλα η Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα καταβάλλει σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα κατάρτισης, το επίδομα ανεργίας που δικαιούνται οι υπάλληλοι που συμμετέχουν σε αυτό.

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε πως “η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος, για εκείνες τις τουριστικές μονάδες που αποφάσιζαν να κλείνουν από το Δεκέμβριο μέχρι το Μάρτιο, δίδει κίνητρα με αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης να συνεχίσουν να δουλεύουν, διατηρώντας το υπαλληλικό προσωπικό ως προσωπικό υπό κατάρτιση”.

“Θα πληρώνουν το μισθό τους, και το ποσό που θα έπαιρναν οι υπάλληλοι ως ανεργιακό επίδομα η κυβέρνηση θα το επιδοτεί στην επιχείρηση”, επεσήμανε.

Πηγή: ΚΥΠΕ