Οδηγίες για τις Δημοτικές/Κοινοτικές Εκλογές δίνει ο Έφορος Εκλογών

Ο Γενικός Εφορος Εκλογών, σε χθεσινή του ανακοίνωση αναφέρει ότι, σύμφωνα με τον Εκλογικό Νόμο, «κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εγκαθιστά ή να διατηρεί εκλογικό επιτελείο ή να επιδεικνύει ή να αναρτά οποιεσδήποτε πινακίδες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις δημοτικές/κοινοτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη Μελών των Σχολικών Εφορειών, κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ή την παραμονή των εκλογών»…

Ως εκ τούτου, καλούνται οι υποψήφιοι όπως έγκαιρα μεριμνήσουν για την αφαίρεση των διαφημιστικών τους, αναφέρεται.

Απαγορεύονται οι πολιτικές διαφημίσεις/ανακοινώσεις και δηλώσεις και οι τυχόν δημόσιες συγκεντρώσεις σχετικά με τις εκλογές.

Εξάλου, ο Γενικός Εφορος Εκλογών ανακοινώνει ακόμα ότι την προηγούμενη και την ημέρα της ψηφοφορίας απαγορεύονται οι πολιτικές διαφημίσεις ή δημοσίευση ή μετάδοση οποιασδήποτε είδησης ή ανακοίνωσης, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή, που έχει σχέση άμεσα ή έμμεσα με τις εκλογές, εκτός από τις ανακοινώσεις ή ειδήσεις που μεταδίδονται από τον Εφορο Εκλογής ή κατόπιν εξουσιοδότησής του.

Απαγορεύονται επίσης οι δημόσιες συγκεντρώσεις και η τυχόν διοργάνωση ομιλιών και δημόσιων συζητήσεων για οποιαδήποτε θέματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις εκλογές.

Οι παραβάτες είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκεινται σε φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή πρόστιμο μέχρι 854 ευρώ ή /και στις δύο ποινές μαζί, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ