Βασιλικοί μισθοί στα συσκευαστήρια πατατών

a 113 Ειδήσεις
a 7096 Ειδήσεις
Οι Συντεχνίες των εργαζομένων στα συσκευαστήρια πατατών ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ και ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ σχολιάζοντας σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», το οποίο αναφέρεται σε βασιλικούς μισθούς των εργαζομένων, αφού αναφέρουν ότι οι μισθοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα δηλώνουν την ετοιμότητα των εργαζομένων να αποδεχτούν μέχρι και 50% μείωση των μισθών που δημοσιεύτηκαν, νοούμενου ότι θα μονιμοποιηθούν και θα εργάζονται καθημερινά… 

«Σε διαφορετική περίπτωση οι αριθμοί και οι ερμηνείες που δίνονται για βασιλικούς μισθούς, που κανένας δεν παίρνει, είναι παραπλανητικές», συνεχίζουν οι συντεχνίες σχολιάζοντας με κοινή ανακοίνωση το δημοσίευμα.

Πρόκειται για εποχικούς εργαζόμενους και πληρώνονται εάν και όταν καλεστούν για εργασία και τις ώρες που θα εργαστούν, αναφέρουν προσθέτοντας ότι «υπάρχουν περιπτώσεις που εργάζονται μισή μέρα, ή και καθόλου την εβδομάδα, για μια μικρή περίοδο του χρόνου με τα συνολικά μεροκάματα και εισοδήματα των εργαζομένων, χρόνο με χρόνο μειώνονται.»

Σύμφωνα με τις συντεχνίες η ουσία της διαφοράς είναι η μονομερής και παράνομη απόφαση των συσκευαστηρίων να μειώσουν με 22% τους μισθούς και να διαφοροποιήσουν τους όρους εργασίας.

Καταλήγουν δε τονίζοντας ότι «αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, γι’ αυτό και για ακόμα μια φορά καλούνται οι εταιρείες να τερματίσουν τις μονομερείς τους ενέργειες και να προσέλθουν με θετικό πνεύμα σε διαβουλεύσεις για να βρεθούν συμφωνημένες και κοινά αποδεκτές διευθετήσεις που θα λύσουν την εργατική διαφορά».

Πηγή: ikypros.com