Και επίσημα στην εποχή του μνημονίου…

Με 51 ψήφους υπέρ και 2 εναντίον, η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε το βράδυ της Τετάρτης τον πρώτο μνημονιακό προϋπολογισμό. Τον προϋπολογισμό υπερψήφισαν όλα τα κόμματα, πλην του Βουλευτή των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη και του Βουλευτή του ΕΥΡΩΚΟ Νίκου Κουτσού, οι οποίοι τον καταψήφισαν.

Η συζήτηση του προϋπολογισμού διεξήχθη σε ένα έντονο προεκλογικό κλίμα, με τους περισσότερους ομιλητές να αναφέρονται στην επικείμενη εκλογική μάχη του Φεβρουαρίου.

Τα κόμματα κατέθεσαν αρκετές τροπολογίες, από τις οποίες εγκρίθηκαν 27 τροπολογίες στο σύνολο.

Από πλευράς τροπολογιών που κατατέθηκαν από την Κυβέρνηση, εγκρίθηκαν και οι τέσσερις τροπολογίες.

Στον κρατικό προϋπολογισμό ενσωματώθηκε τροπολογία που κατέθεσε η Κυβέρνηση και η οποία αυξάνει τον προϋπολογισμό του 2013 κατά 29 εκ. ευρώ, και αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Βασιλικού. Ωστόσο, το κονδύλι αυτό δεσμεύτηκε από τη Βουλή, ώστε να εξετασθεί περαιτέρω, αφού η τροπολογία ήρθε σήμερα ενώπιον της Βουλής.

Άλλες δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Κυβέρνηση αφορούν εξαίρεση από το πάγωμα θέσεων αριθμού ωρομίσθιων και αριθμού θέσεων στο Υπουργείο Παιδείας. Οι θέσεις αυτές θα παραμείνουν ωστόσο, παγοποιήμενες για να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη των αναγκών του κράτους όταν χρειαστεί.

Επίσης, εγκρίθηκε η τροπολογία που κατατέθηκε από πλευράς Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία, προστίθενται στον προϋπολογισμό οι στόχοι της δημοσιονομικής διόρθωσης της τάξης του 7,25% .

Εγκρίθηκαν όλες οι τροπολογίες που κατατέθηκαν από τα κόμματα ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, η μία τροπολογία που κατατέθηκε από τον ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, οι τρεις τροπολογίες που κατατέθηκαν από τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ και το Κίνημα Οικολόγων, οι δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν από τον ΔΗΣΥ και το Κίνημα Οικολόγων, και η μια τροπολογία που κατατέθηκε από την ΕΔΕΚ, το Κίνημα Οικολόγων, τον βουλευτή Ζαχαρία Κουλία και τον Βουλευτή του ΕΥΡΩΚΟ Νίκο Κουτσού.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε τροπολογία που κατέθεσε ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ και αφορά την εφαρμογή προνοιών για μείωση απολαβών και μη παραχώρηση προσαυξήσεων σε υπηρετούντες νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν κρατική χορηγία. Συγκεκριμένα, για τα νομικά πρόσωπα, οργανισμούς ή ιδρύματα που τα έσοδα τους προέρχονται κατά τουλάχιστον 50% από κρατική χορηγία, η εν λόγω κρατική χορηγία παραχωρείται υπό τον όρο ότι στους υπηρετούντες σε μόνιμη ή έκτακτη βάση σε αυτούς τους οργανισμούς, εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Νόμου του 2012 περί της Μείωσης Απολαβών και Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα .

Η τροπολογία αφορά μεταξύ άλλων τη ΔΕΦΑ, την ΚΡΕΤΥΚ, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, το Ιδρυμα Ενέργειας Κύπρου, το Ιδρυμα Πολιτισμού Κύπρου, το Ιδρυμα Προώθησης Ερευνας και το Ιδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.

Επίσης, εγκρίθηκε τροπολογία από τα κόμματα ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ που αφορά προϋποθέσεις για τοποθέτηση, μετάθεση σε πρεσβείες. Σύμφωνα με την τροπολογία, «ουδεμία τοποθέτηση/μετάθεση κρατικών υπαλλήλων δύναται να διενεργηθεί κάτω από τα κεφάλαια ‘Κυπριακός Στρατός’, ‘Αστυνομία’, ‘Εξωτερικές Υπηρεσίες’ για τη στελέχωση της Πρεσβείας της Αγίας Εδρας, της Πρεσβείας της Ρώμης, το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία των Βρυξελλών, χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Ακόμη, εγκρίθηκε τροπολογία των ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ για αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής, οι οποίες θα κενωθούν ή είναι κενές, ανεξάρτητα αν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής τους, εκτός αν ο ΥΠΟΙΚ μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής αποφασίσει την εξαίρεση της αναστολής και παραπέμψει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, και να ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση η Επιτροπή Οικονομικών και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της.

Επίσης, σύμφωνα με την τροπολογία, θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, η πλήρωση των οποίων αναστάλθηκε και δεν έχουν δημοσιευτεί, δημοσιεύονται αμέσως μετά τον τερματισμό της αναστολής ή την άρση της αναστολής.

Τα δύο κόμματα, πέρασαν επίσης τροπολογία, σύμφωνα με την οποία ουδεμία δαπάνη διενεργείται από το Πάγιο Ταμείο ή από οποιοδήποτε άλλο ταμείο για σκοπούς προκαταβολής υπό μορφή άτοκου δανείου σε σχέση με την αγορά ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος από κρατικό υπάλληλο ή αξιωματούχο η/και ωρομίσθιο κυβερνητικό πρόσωπο.

Οσον αφορά τα σταυρώματα κονδυλίων, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ πέρασαν το σταύρωμα των εξής κονδυλίων: Ποσό 700 χιλιάδων ευρώ για μεταθέσεις λειτουργών από και προς το Εξωτερικό, ποσό 25 χιλιάδων ευρώ για αγορά επίπλων και σκευών, 15 χιλιάδων ευρώ για αγορά ηλεκτρικών μικροσυσκευών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, 400 χιλιάδων ευρώ για έξοδα φιλοξενίας, 3 εκ. ευρώ για επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων και ατόμων με πολιτιστική δράση, 4 εκ. για χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ιδρυμα, 800 χιλιάδων για άλλα φιλοδωρήματα και πληρωμές κατά χάριν, ποσό 327.461 ευρώ για ενοίκια της Διανέλλειου Σχολής στη Λάρνακα και το Τυπογραφείο Cosmos, ποσό 2.3 εκ. για χορηγία ξένων σχολείων.

Σταυρώθηκε επίσης κονδύλι ύψους 64 εκ. για την αγορά μετοχών ύψους 64εκ, από τα οποία το 1εκ αφορά την ΚΡΕΤΥΚ και τα υπόλοιπα τη συνεισφορά της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.

Κονδύλι ύψους 1,9 εκ. ευρώ για ανέγερση κτιρίων στο εξωτερικό, επίσης σταυρώθηκε μετά από πρόταση του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ, όπως και κονδύλι 15 εκ. για αγορά ιατρικού και άλλου εξοπλισμού. Ποσό 5 εκ. ευρώ σταυρώθηκε για περαιτέρω χορηγίες στο Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, Οργανισμό Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, το Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων και τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.

Επιπλέον, σταυρώθηκε κονδύλι ύψους 110 εκ. ευρώ για ενοίκια της Εθνικής Φρουράς, και κονδύλι ύψους 1.79 εκ. ευρώ για αναπτυξιακά έργα και προγράμματα που αφορούν τα Υπουργεία Γεωργίας, Εμπορίου, Εργασίας, Παιδείας, Συγκοινωνιών και Υγείας.

Σταυρώθηκε το κονδύλι για τα επιδόματα που λαμβάνουν οι πολιτικοί πρόσφυγες και οι αιτητές πολιτικού ασύλου.

Μετά από εισήγηση των κομμάτων ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ σταυρώθηκε κονδύλι για εκδόσεις καρτών, ημερολογίων και άλλων συναφών τύπου εκδόσεων.

Κονδύλι ύψους 5 εκ. ευρώ για αγορά άλλων οχημάτων και κινητών μηχανημάτων, όπως επίσης και κονδύλι για επίδομα οδηγού, σταυρώθηκαν, μετά από εισήγηση των κομμάτων ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ και Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών. Τα τρία αυτά κόμματα εισηγήθηκαν και πέτυχαν επίσης τη σταύρωση κονδυλίου ύψους 120 χιλιάδων ευρώ που αφορά τη συντήρηση και αναπαλαίωση των κυβερνητικών κατοικιών στο Τρόοδος.

Σταυρώθηκαν ακόμη κονδύλια, που προτάθηκαν από ΔΗΣΥ και Οικολόγους, ύψους 509 χιλιάδων για το Εφοριακό Συμβούλιο, και ύψους 200 χιλιάδων για αγορά νέων οχημάτων για αξιωματούχους τους κράτους και τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν.

Εγκρίθηκε επίσης τροπολογία εκ μέρους της ΕΔΕΚ, των Οικολόγων και των Βουλευτών Ζαχαρία Κουλία και Νίκου Κουτσού, η οποία προβλέπει όταν αποδεσμευτεί το κονδύλι των 15 εκ. ευρώ για αγορά ιατρικού και άλλου εξοπλισμού, ποσό ύψους 9.5 εκ ευρώ θα διατεθεί αποκλειστικά για την αγορά ιατρικού και άλλου εξοπλισμού για τις ανάγκες των ακτινοθεραπευτικών κέντρων Λευκωσίας και Λεμεσού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τροπολογίες του Κινήματος Οικολόγων για αποκοπή ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15% του συνολικού κονδυλίου για επιδόματα παραστάσεων για Ανώτατους και ανεξάρτητους κρατικούς αξιωματούχους, απορρίφθηκαν.

Πηγή: iKypros