Επ. Αμμοχώστου: Με πέντε νέες δεξαμενές θα λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης νερού

CEB1 260 Ειδήσεις, Νέα Αμμοχώστου
CEB1 757 Ειδήσεις, Νέα Αμμοχώστου

Σε μια προσπάθεια να μη διψάσουν οι περιοχές της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου, οι οποίες την περίοδο του καλοκαιριού σφύζουν από ζωή, υπάρχουν σε εξέλιξη διαδικασίες για την κατασκευή ικανοποιητικών δεξαμενών αποθήκευσης νερού.

Πρόκειται για ενέργειες που θα βοηθήσουν στη βελτίωση, αλλά και αναβάθμιση τόσο των δήμων, αλλά και κοινοτήτων της επαρχίας. Τα έργα επείγουν, αφού χρόνο με το χρόνο αυξάνονται οι τουρίστες που κατακλύζουν τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα της περιοχής. Εκτός από τα μέτρα συντήρησης των υφιστάμενων υδατοδεξαμενών, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προχωρεί στην κατασκευή πέντε νέων δεξαμενών ύδρευσης.

Σήμερα η περιοχή δεν διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους και σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με τον Νότιο Αγωγό, θα υπάρχει κίνδυνος έλλειψης νερού, ιδιαίτερα για την τουριστική βιομηχανία.

Ο διευθυντής του ΤΑΥ, Ανδρέας Μανώλη, ανέφερε ότι με τους αποθηκευτικούς χώρους θα βελτιωθεί η κατάσταση και σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα οι τουριστικές, αλλά και οι υπόλοιπες περιοχές δεν θα κινδυνεύσουν. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, είπε, και τόνισε πως προσπάθεια είναι το έργο να υλοποιηθεί το συντομότερο.

Ανέφερε ότι στους μελλοντικούς σχεδιασμούς προβλέπεται η δημιουργία νέου αγωγού για σύνδεση της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου με τη μονάδα αφαλάτωσης Δεκέλειας.

Το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή πέντε δεξαμενών από Glass Lined Steel, συνολικής χωρητικότητας 35.000 m³ για τη βελτίωση/ αναβάθμισης της ύδρευσης της ελεύθερης Αμμόχωστου.

Οι προτεινόμενες δεξαμενές θα κατασκευαστούν εντός των διοικητικών ορίων της Αγίας Νάπας. Το τεμάχιο που θα φιλοξενήσει τις δεξαμενές ανήκει εξολοκλήρου στο Τμήμα Δασών. Στο χώρο αυτό υφίστανται ήδη τέσσερις δεξαμενές αποθήκευσης νερού που υδροδοτούν τόσο το Παραλίμνι, όσο και την Αγία Νάπα.

Συγκεκριμένα προτείνεται η δημιουργία τριών μικρών δεξαμενών με διάμετρο περίπου 16m και ύψος 7m, με εμβαδόν ~800 m² και χωρητικότητα ~5600 m³, έκαστη και δύο μεγαλύτερων δεξαμενών με διάμετρο περίπου 22m και μέγιστο ύψος 7m, με εμβαδόν ~1500 m² και χωρητικότητα ~10500 m³ έκαστη.

Σε πρώτη φάση θα κατασκευαστούν οι τρεις μικρότερες δεξαμενές, με συνολικό εμβαδόν που ανέρχεται στα 2415 m², περίπου. Στη δεύτερη φάση θα κατασκευαστούν οι δύο μεγαλύτερες δεξαμενές, που το συνολικό τους εμβαδόν θα ανέρχεται περίπου στα 3040 m². Για την υλοποίηση της Α’ Φάσης θα απαιτηθούν περίπου €1.500.000 (χωρίς ΦΠΑ).

Κατά το στάδιο της κατασκευής των δεξαμενών ο κυριότερος εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στο εργοτάξιο είναι φορτηγό όχημα, εκσκαφέας, γερανός κ.λπ. Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι ποσότητες πρώτων υλών που θα χρησιμοποιηθούν δεν αναμένεται να είναι σημαντικές και αφορούν κυρίως νερό και καύσιμα. Οι δεξαμενές θα είναι προπαρασκευασμένες. Η λειτουργία των δεξαμενών ύδρευσης αφορά την αποθήκευση νερού το οποίο θα συλλέγεται στις προτεινόμενες και τις υφιστάμενες δεξαμενές. Ακολούθως θα διοχετεύεται, από τις δεξαμενές, για ύδρευση στο κοινό και σε επιχειρήσεις της ελεύθερης Αμμοχώστου.

Για την κατασκευή του έργου αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθούν μικρού βαθμού και περιορισμένες χωματουργικές εργασίες για την εγκατάσταση των δεξαμενών στο χώρο. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι δεξαμενές θα κατασκευαστούν περίπου στο ίδιο υψόμετρο με το έδαφος, επομένως δεν αναμένεται να απαιτηθούν οποιεσδήποτε σημαντικές εκσκαφές ή επιχωματώσεις. Σημειώνεται ότι, μέρος των μπαζών που θα δημιουργηθούν από τις χωματουργικές εργασίες αναμένεται να είναι κατάλληλο για επιχωματώσεις και ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στον χώρο του έργου. Σε περίπτωση που χρειαστεί η μεταφορά χώματος στην περιοχή για επιχωματώσεις, το χώμα αυτό θα πρέπει να είναι συμβατό με το υφιστάμενο στην περιοχή.

ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Οι δεξαμενές που θα λειτουργούν σε γη της Αγίας Νάπας αναμένεται να είναι προπαρασκευασμένες και θα μεταφερθούν στον χώρο εγκατάστασής τους με φορτηγό όχημα. Ακολούθως θα συναρμολογηθούν επί τόπου από εξειδικευμένο προσωπικό.

Στις προτεινόμενες δεξαμενές θα διοχετεύεται νερό για αποθήκευση. Για τη διοχέτευση του νερού στις δεξαμενές αλλά και για τη μεταφορά του στο κοινό, απαιτείται η εγκατάσταση υποδομών, όπως διασωληνώσεις και δικλίδες. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών είναι εκσκαφείς, φορτηγά, αναμικτήρες, καθώς και άλλα μηχανήματα εργοταξίου. Οι ποσότητες νερού και ενέργειας που θα χρησιμοποιηθούν δεν θα έχουν οποιεσδήποτε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους της ευρύτερης περιοχής, αφού οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους εργοτάξια είναι πολύ μικρές.

Η περιοχή η οποία θα φιλοξενήσει τις δεξαμενές, είναι βραχώδης με μορφολογική άποψη. Θα χρειαστούν μερικές προκαταρκτικές εργασίες για την προετοιμασία του χώρου, όπως αφαίρεση βράχων, επιχωμάτωση των χώρων και κατασκευή πλατφόρμας από οπλισμένο σκυρόδεμα όπου θα εγκατασταθούν οι δεξαμενές.

Σπεύδουν για την κατασκευή πλατφόρμας

Προτεραιότητα είναι να αρχίσουν τα έργα για την κατασκευή της πλατφόρμας-βάσης, στην οποία θα εδράζονται οι δεξαμενές και θα χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα. Αναμένεται ότι το οπλισμένο σκυρόδεμα θα μεταφέρεται στον χώρο του εργοταξίου από εργοστάσια κατασκευής έτοιμου σκυροδέματος. Εκτός από τις εργασίες τοποθέτησης του σκυροδέματος, οι οποίες διαρκούν λίγες ώρες για την κάθε πλατφόρμα, οι υπόλοιπες εργασίες αφορούν την ετοιμασία των καλουπιών και την τοποθέτηση του οπλισμού. Μετά την παρέλευση ορισμένων ημερών από την τοποθέτηση του σκυροδέματος, ακολουθεί η αφαίρεση των καλουπιών.

Πηγή: Φιλελεύθερος