“Επιδοτούμε την εργασία και όχι την ανεργία”, τονίζει η Υπ. Εργασίας

Τα μέτρα που εξήγγειλε χτες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέλυσε σήμερα σε διάσκεψη Τύπου η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια δέσμη 10 μέτρων συνολικής δαπάνης πέραν των 340 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εμπίπτουν σε 4 βασικούς άξονες (μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεργία των νέων, ξενοδοχειακή βιομηχανία και κοινωνική συνοχή) και που θα υλοποιηθούν με την έναρξη του 2014.

«Προσπαθούμε με αυτά τα μέτρα όχι να αναχαιτίσουμε την ανεργία, καθώς αυτό θα γίνει μόνο με επανεκκίνηση της οικονομίας και αφού σταθεροποιηθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα και έρθει η ανάπτυξη, αλλά να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας και να δημιουργήσουμε όσες περισσότερες θέσεις εργασίας μπορούμε εφαρμόζοντας για πρώτη φορά την πολιτική για επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας» δήλωσε η Υπουργός Εργασίας.

Ερωτηθείσα κατά πόσο με την εφαρμογή των μέτρων και των δράσεων του Υπουργείου το ποσοστό της ανεργίας θα περιοριστεί κάτω από τις προβλέψεις για 19,5%, η κ. Αιμιλιανίδου απάντησε ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα η ανεργία το τελευταίο οκτάμηνο έχει αυξηθεί πολύ λίγο. Όπως είπε σήμερα η ανεργία είναι στο 16,9% ενώ ουσιαστικά οι προβλέψεις έκαναν λόγο για πολύ πιο ψηλή ανεργία.

Εξήγησε παράλληλα πως η χρηματοδότηση των περισσότερων από τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί θα γίνει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε ποσοστό 95% και με εθνικούς πόρους σε ποσοστό 5%.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το Υπουργείο Εργασίας έχει εκπονήσει τρία σχέδια, που αφορούν την ίδρυση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, την επιχορήγηση της απασχόλησης σε βιώσιμες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που εργοδοτούν από 1 μέχρι 4 άτομα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοεργοδοτούμενων) και την επιδότηση της πρακτικής κατάρτισης συνδυασμένης με εργοδότηση σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου που εργοδοτούν από 1 μέχρι 49 άτομα.

Το πρώτο σχέδιο, που αφορά την ίδρυση Ταμείου Επιχειρηματικότητας, προνοεί την ίδρυση του εν λόγω ταμείου με συνολικά κεφάλαια ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ από τα οποία 150 εκ. θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 150 από εθνικούς πόρους.

Από το δεύτερο σχέδιο, θα επωφεληθούν 1.000 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που εργοδοτούν από ένα μέχρι τέσσερα άτομα, μέσα από την επιχορήγηση κατά 70% του μισθολογικού κόστους ενός υφιστάμενου εργοδοτουμένου, ανά επιχείρηση.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η Υπουργός Εργασίας η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους δέκα μήνες απασχόλησης με δέσμευση του εργοδότη να συνεχίσει την εργοδότηση για δύο πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Από το Σχέδιο επιδότησης της πρακτικής κατάρτισης συνδυασμένης με εργοδότηση σε επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν από ένα μέχρι σαράντα εννέα άτομα θα επωφεληθούν, σύμφωνα με τα όσα είπε η Υπουργός Εργασίας, 1.000 άνεργοι που λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα και οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις για περίοδο ενός μηνός για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης συνεχίζοντας να λαμβάνουν το ανεργιακό τους επίδομα. Όπως εξήγησε η κ. Αιμιλιανίδου οι επιχειρήσεις που θα εργοδοτήσουν τον άνεργο που θα του παρέχουν κατάρτιση στον τόπο της εργασίας τους, θα τύχουν επιδότησης του 50% του μισθολογικού κόστους του, για περίοδο έξι μηνών, με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου θα είναι 3 εκατομμύρια ευρώ.

Ανεργία των νέων

Με στόχο την αναχαίτιση της ανεργίας των νέων η οποία όπως είπε η Υπουργός Εργασίας κυμαίνεται πέραν του 40%, το Υπουργείο Εργασίας εκπόνησε δυο σχέδια τα οποία έχουν ως στόχο την απόκτηση εργασιακής πείρας έτσι ώστε να βελτιωθεί η προοπτική εργοδότησης τους.

Το πρώτο σχέδιο αφορά ουσιαστικά επαναπροκήρυξη του Σχεδίου τοποθέτησης άνεργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς.

Όπως εξήγησε η Υπουργός Εργασίας, από το εν λόγω Σχέδιο θα επωφεληθούν 2.500 άνεργοι νέοι πτυχιούχοι μέχρι 35 ετών, στους οποίους θα προσφερθεί ευκαιρία για απόκτηση εργασιακής πείρας διάρκειας έξι μηνών και μετά το τέλος της περιόδου αυτής θα τους δοθεί πιστοποίηση της εργασιακής τους πείρας. Για το Σχέδιο θα διατεθούν 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το δεύτερο σχέδιο είναι το Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς φοίτησης για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς που έχει σαν στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας νέων οι οποίοι προσπαθούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, χωρίς ουσιαστικά να έχουν ιδιαίτερη εξειδίκευση.

Όπως εξήγησε η Υπουργός Εργασίας, το Σχέδιο θα λειτουργήσει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και το Σχέδιο που αφορά τους άνεργους νέους πτυχιούχους και στοχεύει στην παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε 2.500 ανέργους νέους το 2014, για περίοδο έξι μηνών. Και γι’ αυτό το Σχέδιο θα διατεθούν 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

Για την ξενοδοχειακή βιομηχανία έχουν εκπονηθεί από το Υπουργείο Εργασίας δύο σχέδια.

Το πρώτο είναι το Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013-Μαρτίου 2014 και έχει σαν στόχο την παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίοι ευρίσκονται σε καθεστώς μερικής ή ολικής αναστολής εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Μαρτίου 2014 αλλά και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Σύμφωνα με τα όσα εξήγησε η Υπουργός Εργασίας οι ξενοδοχειακές μονάδες που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο θα καταβάλλουν στους καταρτιζόμενους επίδομα κατάρτισης ίσο προς τον κανονικό μισθό του καταρτιζόμενου ενώ οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα καταβάλλουν στην ξενοδοχειακή μονάδα, ως αρχή εφαρμογής του προγράμματος κατάρτισης, το ανεργιακό επίδομα που δικαιούνται οι καταρτιζόμενοι.

Το δεύτερο σχέδιο είναι το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Νεοπροσλαμβανόμενους Ανέργους στον Τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας και αφορά μακροχρόνια άνεργους πέραν των 12 μηνών.

Στο πλαίσιο του σχεδίου τα ξενοδοχεία θα εντοπίσουν άνεργους εγγεγραμμένους στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και πληρούν τα κριτήρια του Προγράμματος μέχρι και τις 31/5/2014. Τα ξενοδοχεία δεσμεύονται να υπογράψουν συμβόλαιο εργοδότησης με το πέρας της 2ης εβδομάδας της περιόδου κατάρτισης με τους καταρτιζόμενους, το οποίο θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 6 συνεχόμενους μήνες και με την προϋπόθεση ότι οι νεοπροσληφθέντες θα είναι πρόσθετοι του μόνιμου και του μόνιμου εποχιακού προσωπικού.

Στους άνεργους θα παρέχεται επίδομα ύψους €125 την εβδομάδα ενώ στα ξενοδοχεία που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα θα παρέχεται αποζημίωση για το κόστος οργάνωσης και εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης, περιλαμβανομένου και του κόστους των εκπαιδευτών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ και στόχος είναι η εργοδότηση 1.500 ανέργων.

Κοινωνική συνοχή

Με στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, το Υπουργείο Εργασίας προκηρύσσει τρία σχέδια τα οποία θα βοηθήσουν τους πολίτες που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, τις ευπαθείς ομάδες, και ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Τα σχέδια αυτά αφορούν παροχή φροντίδας σε χαμηλοσυνταξιούχους, επιδότηση υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και διαμόρφωση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής οικονομίας.

Τα πρώτο σχέδιο έχει ως στόχο την κάλυψη αναγκών φροντίδας των χαμηλοσυνταξιούχων στην κατοικία τους με επιδότηση του κόστους φροντίδας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται σε 1000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Το δεύτερο σχέδιο έχει ως στόχο τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού και τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και απευθύνεται σε εργαζομένους που το ύψος του μισθού τους είναι τόσο χαμηλό που η εργασία είναι ασύμφορη η σε άνεργους που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Το Έργο στοχεύει στη παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε 1.000 οικογένειες και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Τέλος το τρίτο σχέδιο για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αφορά τη Διαμόρφωση Δράσεων και Προγραμμάτων Κοινωνικής Οικονομίας. «Σήμερα στην Ευρώπη η κοινωνική οικονομία αντιπροσωπεύει το 10% των ευρωπαϊκών εταιρειών και το 10% της συνολικής απασχόλησης» σημείωσε.

Ο προϋπολογισμός του Έργου καθορίστηκε στα 6 εκατομμύρια ευρώ και στόχος είναι να επιδοτηθούν 180 κοινωνικές επιχειρήσεις. Η επιδότηση θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των 30 χιλιάδων ευρώ ανά επιχείρηση για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας για κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων. Θα παρέχεται επίσης τεχνογνωσία για τη λειτουργία και διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών.

Συναφείς δράσεις

Η Υπουργός Εργασίας εξήγησε ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας προωθούν και μια σειρά από συναφείς δράσεις, που αφορούν, μεταξύ άλλων, την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, την αναθεώρηση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας με την εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, την ενίσχυση του Κοινωνικού Διαλόγου, την υλοποίηση της Εγγύησης για την Νεολαία, τη δημιουργία νέων δομών στο Υπουργείο Εργασίας για αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των συμπολιτών μας, την ίση μεταχείριση στους όρους εργασίας, και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την καταβολή των μισθών τους.

Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας

Όπως εξήγησε, σε πρόσφατη συνάντηση της στην Ελλάδα με τον Έλληνα ομόλογο της συμφωνήθηκε όπως η Ελλάδα παραχωρήσει στην Κύπρο τα μηχανογραφημένα συστήματα που έχει δημιουργήσει τους τελευταίους 8 μήνες, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, στο οποίο, σε πραγματικό χρόνο, καταγράφεται η ροή της εργασίας των μισθωτών και οι απολύσεις.

Όπως ανέφερε, σε περίπου 10 μέρες θα έρθουν τεχνοκράτες από το Υπουργείο Εργασίας της Ελλάδας για να εγκαταστήσουν το ΕΡΓΑΝΗ και να ενημερώσουν σχετικά τους αρμόδιους στο κυπριακό Υπουργείο Εργασίας.

Η Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να προχωρήσει με τροποποίηση της νομοθεσίας έτσι ώστε να επιβάλλονται πολύ μεγάλα πρόστιμα σε όσους εργοδοτούν προσωπικό που δεν δηλώνεται στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι όπως την 1η Ιουλίου του 2014 υιοθετηθεί το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το οποίο, όπως είπε, θα φέρει την αλλαγή σε αυτά που σήμερα υπάρχουν στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας.

«Σήμερα δεν μπορεί το σύστημα το οποίο εφαρμόζεται να αντεπεξέλθει και να λύσει τα προβλήματα χιλιάδων συμπολιτών μας οι οποίοι ζουν στην φτώχεια και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα» είπε.

Εγγύηση για τη Νεολαία

Η Υπουργός Εργασίας διαβεβαίωσε ότι μέχρι το τέλος του 2013 η Κυβέρνηση θα πρέπει να αποστείλει το πρόγραμμα της για υλοποίηση της σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία» για την οποία θα διατεθούν μεγάλα ποσά από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ έτσι ώστε ο κάθε άνεργος νέος ο οποίος χάνει τη δουλειά του ή τελειώνει το σχολείο, να μπορεί εντός 4 μηνών να έχει μια ευκαιρία απασχόλησης, πρακτικής εξάσκησης ή εκπαίδευσης.

Διαβεβαίωσε ακόμη ότι από τις αρχές του 2014 θα ξεκινήσει η υλοποίηση της Εγγύησης για τη Νεολαία.

Εκστρατεία για καταβολή των μισθών και προσπάθεια για έγκαιρη καταβολή ανεργιακού επιδόματος

Στο πλαίσιο της διάσκεψης η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι ήδη λειτουργοί του Υπουργείου Εργασίας έχουν ξεκινήσει τις επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας με στόχο «κανένας υπάλληλος να μην μείνει απλήρωτος».

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με το τι γίνεται στην περίπτωση των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να καταβάλουν τους μισθούς, η κ. Αιμιλιανίδου τόνισε ότι με βάση τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο Εργασίας οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν έρθει σε συνεννόηση και αμοιβαίους συμβιβασμούς με τους εργαζομένους τους για καταβολή μέρους του μισθού.

Ανέφερε ότι τους τελευταίους εννιά μήνες έχουν γίνει 303 ποινικές διώξεις για μη καταβολή μισθών.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως εξήγησε έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων πλεονάζοντος προσωπικού οι οποίες είχαν υποβληθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2013. «Η προσπάθεια μας δεν θα σταματήσει εδώ.

Γραφείο Άμεσης Ανταπόκρισης

Στη Διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας έχει συσταθεί Γραφείο για αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών πολιτών. Πέρα από τις διαδικασίες των Τμημάτων, λαμβάνονται αιτήματα που έχουν τη μορφή του κατεπείγοντος, αξιολογούνται και καθημερινά το Υπουργείο Εργασίας ανταποκρίνεται σε αυτά τα αιτήματα παρέχοντας βοήθεια σε πολλούς πολίτες. Το τηλέφωνο στο οποίο μπορούν να απευθύνονται πολίτες για κατεπείγουσας μορφής ανάγκες είναι 22401753.