Συνδυασμός Μελών Σχολικής Εφορείας Σωτήρας

Η ιστοσελίδα μας σας ανακοινώνει τον Συνδυασμό (“Δημοκρατική Συνεργασία”) που έχει δηλωθεί για την Εκλογή Μελών της Σχολικής Εφορείας του Δήμου Σωτήρας… 1. Ασσιώτης Γεώργιος, 2. Κασάπης Κωστάκης, 3. Παυλικκάς Στέλιος, 4. Σάββα Ανδριανή, 5. Χαραλάμπους Ανδρούλλα, 6. Χατζηπέτρος Ιωάννης, 7. Χρίστου Σωτήρα