“Πνίγηκαν” στους λογαριασμούς του νερού οι δήμοι

Δήμοι και κοινότητες χρωστούν εκατομμύρια ευρώ και στην Υδατοπρομήθεια. Τις οφειλές προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αναδεικνύει στην ετήσια έκθεση της για το 2012 η Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας.

Πνιγμένες στα χρέη προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι οι αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ελεγκτικής υπηρεσίας για το 2012, Δήμοι και Κοινότητες έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς νερού ύψους 44 εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ και πλέον εννέα εκατομμύρια 300 χιλιάδες ευρώ τόκους.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση που παραδόθηκε στις 13 Δεκεμβρίου από την Γενική Ελέγκτρια Χρυστάλλα Γιωρκάτζιη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξακολουθούν να τιμολογούν και να εισπράττουν από τους καταναλωτές τους το λογαριασμό του νερού, χωρίς να καταβάλλουν την αξία της αγοράς του στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται το παράδειγμα του Δήμου Λεμεσού, οφειλές του οποίου προς το Τμήμα, ύψους 56 εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ, διαγράφηκαν με βάση σχετική συμφωνία που υπογράφηκε και κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου το 2009. Εντούτοις παρατηρήθηκε η εκ νέου συσσώρευση οφειλομένων ποσών του Συμβουλίου προς το Τμήμα, τα οποία στις 31.12.2012 ανέρχονταν σε δεκατεσσεράμιση εκατομμύρια ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των τόκων.

Όσον αφορά τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και Λάρνακας σε σύσκεψη της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής, το 2008, αποφασίστηκε όπως υποβληθεί εισήγηση στο υπουργικό Συμβούλιο για διαγραφή των καθυστερημένων οφειλών μέχρι τις 31.12.2008. Στην περίπτωση της Λευκωσίας, ανέρχονται στα 21 εκατομμύρια ευρώ και της Λάρνακας στα 15 εκατομμύρια. Το θέμα παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα.

Σημαντικές οφειλές επίσης αφορούν τους Δήμους Γερμασόγειας με 16 εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ, Αγίας Νάπας με 11εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ και Αραδίππου με 6 εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην έκθεση σημαντικά ποσά οφείλονται και από Κοινοτικά Συμβούλια, το μέγεθος των οποίων δεν δικαιολογεί το ύψος της οφειλής τους. Στην έκθεση σημειώνεται ότι για ορισμένες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις σε σχέση με τις οφειλές τους, με τις οποίες εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται.

Κάποια Δημαρχεία και Κοινοτικά Συμβούλια έχουν υπογράψει διακανονισμούς με το Τμήμα Υδάτων, για σταδιακή εξόφληση των λογαριασμών του νερού.

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο στην έκθεση της γενικής ελέγκτριας αφορά την ασφάλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Όπως αναφέρεται, η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος, το οποίο θα καλύπτει περιμετρικά όλο το χώρο των Δικαστηρίων Λευκωσίας και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εκκρεμεί από το 2007. Επισημαίνεται ότι η μη εγκατάσταση, αφήνει τα Δικαστήρια ακάλυπτα σε θέματα ασφάλειας, ενώ καθιστά αναποτελεσματική την παρουσία αστυνομικών φρουρών στο νέο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Δήμοι και κοινότητες χρωστούν εκατομμύρια ευρώ και στην Υδατοπρομήθεια. Τις οφειλές προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αναδεικνύει στην ετήσια έκθεση της για το 2012 η Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας.
Τελευταία ενημέρωση: 10 ώρες πριν
Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 26, 2013
Του Μάριου Αδάμου

Πνιγμένες στα χρέη προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι οι αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ελεγκτικής υπηρεσίας για το 2012, Δήμοι και Κοινότητες έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς νερού ύψους 44 εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ και πλέον εννέα εκατομμύρια 300 χιλιάδες ευρώ τόκους.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση που παραδόθηκε στις 13 Δεκεμβρίου από την Γενική Ελέγκτρια Χρυστάλλα Γιωρκάτζιη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξακολουθούν να τιμολογούν και να εισπράττουν από τους καταναλωτές τους το λογαριασμό του νερού, χωρίς να καταβάλλουν την αξία της αγοράς του στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται το παράδειγμα του Δήμου Λεμεσού, οφειλές του οποίου προς το Τμήμα, ύψους 56 εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ, διαγράφηκαν με βάση σχετική συμφωνία που υπογράφηκε και κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου το 2009. Εντούτοις παρατηρήθηκε η εκ νέου συσσώρευση οφειλομένων ποσών του Συμβουλίου προς το Τμήμα, τα οποία στις 31.12.2012 ανέρχονταν σε δεκατεσσεράμιση εκατομμύρια ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των τόκων.

Όσον αφορά τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και Λάρνακας σε σύσκεψη της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής, το 2008, αποφασίστηκε όπως υποβληθεί εισήγηση στο υπουργικό Συμβούλιο για διαγραφή των καθυστερημένων οφειλών μέχρι τις 31.12.2008. Στην περίπτωση της Λευκωσίας, ανέρχονται στα 21 εκατομμύρια ευρώ και της Λάρνακας στα 15 εκατομμύρια. Το θέμα παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα.

Σημαντικές οφειλές επίσης αφορούν τους Δήμους Γερμασόγειας με 16 εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ, Αγίας Νάπας με 11εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ και Αραδίππου με 6 εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην έκθεση σημαντικά ποσά οφείλονται και από Κοινοτικά Συμβούλια, το μέγεθος των οποίων δεν δικαιολογεί το ύψος της οφειλής τους. Στην έκθεση σημειώνεται ότι για ορισμένες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις σε σχέση με τις οφειλές τους, με τις οποίες εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται.

Κάποια Δημαρχεία και Κοινοτικά Συμβούλια έχουν υπογράψει διακανονισμούς με το Τμήμα Υδάτων, για σταδιακή εξόφληση των λογαριασμών του νερού.

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο στην έκθεση της γενικής ελέγκτριας αφορά την ασφάλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Όπως αναφέρεται, η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος, το οποίο θα καλύπτει περιμετρικά όλο το χώρο των Δικαστηρίων Λευκωσίας και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εκκρεμεί από το 2007. Επισημαίνεται ότι η μη εγκατάσταση, αφήνει τα Δικαστήρια ακάλυπτα σε θέματα ασφάλειας, ενώ καθιστά αναποτελεσματική την παρουσία αστυνομικών φρουρών στο νέο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Πηγή: Μάριος Αδάμου/ΑΝΤ1