Μαθητές του Παραλιμνίου επισκέφθηκε ο Υπουργός Παιδείας

Επίσκεψη σε σχολεία στην ελεύθερη περιοχή της Eπαρχίας Αμμοχώστου πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής, στο πλαίσιο των καθιερωμένων και τακτικών επισκέψεών του σε σχολικές μονάδες σε ολόκληρη την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός επισκέφτηκε το Δ΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου και το Δ΄ Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου. Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, τα δύο αυτά σχολεία συγκεντρώνουν ανάμεσα στο μαθητικό τους πληθυσμό πολλούς αλλόγλωσσους μαθητές, για αυτό και το Υπουργείο έχει ήδη εφαρμόσει προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα Ελληνικά καθώς και στηρίζει τα σχολεία μέσα από την ένταξή τους στο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε. (Δράσεις Σχολικής-Κοινωνικής Ένταξης).

“Μέσα από τη συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αναδείχθηκαν τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών και η ανάγκη συνέχισής τους” αναφέρεται.

Προστίθεται ότι έγινε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στις επιτυχίες και τις διακρίσεις των παιδιών του Δημοτικού σε διάφορους διαγωνισμούς (Μαθηματικών, Τέχνης, Μουσικής), σε Παγκύπριους Αγώνες Στίβου ενώ επισημάνθηκαν οι ψηλές επιδόσεις τους κατά τη μετέπειτα φοίτησή τους στον Γυμνασιακό κύκλο.

Ακολούθως ο Υπουργός παρακάθισε σε σύσκεψη στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Διεύθυνση Σχολείου, Δήμαρχος Παραλιμνίου, Σχολική Εφορεία, Σύνδεσμος Γονέων, Τεχνικές Υπηρεσίες ΥΠΠ) όπου συζητήθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν το σχολείο, με πιο σημαντικά αυτά της ανάγκης βελτίωσης και επέκτασης των υποδομών και σωστής διαχείρισης του μεγάλου αριθμού παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία.

Ο Υπουργός παρουσίασε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αντιμετώπισης των ζητημάτων αναβάθμισης της υποδομής του σχολείου και συζήτησε προτάσεις για την καλύτερη διαχείριση των αλλόγλωσσων μαθητών.

Σε όλα τα σχολεία, ο Υπουργός τόνισε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ότι ο σκοπός των επισκέψεών του είναι να λαμβάνει το Υπουργείο αλλά και ο ίδιος ανατροφοδότηση από τη βάση του εκπαιδευτικού μας συστήματος αναφορικά με τις πολιτικές που εφαρμόζει το ΥΠΠ.

Πηγή: ΚΥΠΕ